Noć muzeja

Noć muzeja

Tema Noći muzeja 2017

VELIKE I MALE REVOLUCIJE

Ovu 2017. godinu će, bez sumnje, obeležiti 100-godišnjica Oktobarske revolucije. Godina pred nama će nas podstaći na razmišljanje o velikim i malim, našim i njihovim revolucijama novije istorije. Vek je počeo velikom revolucijom koja je zauvek promenila svet, ali su kroz svih 100 godina naše živote suštinski menjale male revolucije.

Programska tema 14. Noći muzeja ima za cilj da podstakne sećanje na revolucije prošlog veka, kao i da motiviše pojedinca da ih se seti u kontekstu novog doba. Pojava novih pravaca koji će trajno promeniti muziku, film, modu, likovnu i primenjenu umetnost, književnost, pozorište.....uz male revolucije naših svakodnevnih života, zauvek su nas promenile.

Male ili velike revolucije, takozvane važne ili one koje su na prvi pogled manje važne, često su kod savremenika budile strah, nezavisno od toga da li se menjalo društveno uređenje, dužina suknje ili muzički pravac. Ivo Andrić je o našim strahovima od promena rekao: „Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti". Na isto nas podseća i jedan drugi, savremeniji nobelovac, Bob Dilan, kada kaže: „Ništa nije stabilnije od promene“.

Program 14. Noći muzeja pokušaće da obeleži, evidentira, približi i podseti na revolucionare i revolucionarne pojave koje su trajno promenile svet. Snaga Lubardinog novog slikarstva, lepota „Skupljača perja“, uzbudljivost mjuzikla „Kosa“,uticaj ruske avangarde na svetsku umetnost, kao i neobična sudbina romana „Majstor i Margarita“ .