Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Vršac

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

„Sloboda svuda i uvek oko nas“

„Sloboda svuda i uvek oko nas“

„Sloboda svuda i uvek oko nas“ predstavlja slobodu izbora na učenje, napredak, saradnju, kolegijalnost, humanost, brigu o sebi i drugima, kao i o prirodi, izučavanje i razvijanje istraživačkog duha.

Hemijsko-medicinska škola Sterijina 113

Škola je osnovana 1977. godine. Obrazuje učenike u dva područja rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo i Zdravstvo i socijalna zaštita, kroz 7 obrazovnih profila. Školu pohađa 720 učenika u dve smene. U školi ima laboratorija i kabineta opremljenih za izvođenje laboratorijskih eksperimenata kao i za izvođenje stručnih vežbi u okviru stručnih predmeta.

Škola ima status Međunarodne eko-škole.

telefon: 013/830-292 e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs website: http://hms.edu.rs/cms