Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Subotica

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Postavka štamparskih i knjigovezačkih alata i mašina

Stalna postavka slovoslagačkih, štamparskih i knjigovezačkih alata i mašina od kojih su neke stare i više od 100 godina.

Postavka štamparskih i knjigovezačkih alata i mašina

Posetioce će stari majstori grafičari upoznati sa načinom rada mašina koje su u postavci muzeja. Potom će uz naše vodiče obići i današnju štampariju i tom prilikom će im biti dočarano šta se u poslednjih 100 godina promenilo. 

Rotografika Segedinski put 72

Štamparsko preduzeće ,,Rotografika“ d.o.o., sa sedištem u Subotici, Segedinski put 72, egzisatira na ovim prostorima 95 godina. Početak organizovanog rada štamparije počinje 13. novembra 1920. godine, kada je tadašnja Direkcija državnih železnica kupila privatnu štampariju i osposobila je za potrebe štampanja: voznih krata, železničkih obrazaca i redova vožnje za potrebe tadašnje nam države – Jugoslavije.

Danas, Rotografika predstavlja najveću štampariju u regionu.  

 U  cilju da sačuva svoje industrijsko nasleđe, današnji menadžment štamparije Rotografika se dodatno angažuje i u prostorijama štamparije pravi stalnu postavku slova (drvenih i olovnih), alata i mašina (slovoslagaćih, štamparskih i knjigovezačkih) od kojih su neke starije i više od 100 godina i koje su do sada ljubomorno čuvane, pošto su generacije grafičara na njima ostvarivali svoju egzistenciju, a ujedno  bilI i sentimentalno vezani za iste. 

telefon: 063/530 - 635 e-mail: office@rotografika.rs website: http://www.rotografika.rs/