Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Vršac

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Metal mode

Đorđe Aralica, METAL MODE, samostalna izložba skulptura (Savremena galerija Kulturnog centra Vršac)

Metal mode

„Mesto u kome boravim i njegov uobičajeni dnevni ritam najčešća su inspiracija za teme mojih skulptura. Pažnju mi, po pravilu, privlače predmeti iz svakodnevnog života, koji su iznenađujuće slični gde god se nađete. U mom radu oni ujedinjuju kolektivno i lično iskustvo. Ipak, nikad ne upotrebljavam prave predmete, kao u umetnosti asamblaža, nego radije gradim svoju ličnu asocijativnu i monumentalizovanu interpretaciju forme. Moj izbor medija i način izrade je takav da upućuje na narativni kontekst i obezbeđuje arhitektonski kvalitet mojim delima. Moje skulpture imaju galerijski format, ali ih ja oblikujem razmišljajući o njima kao o velikim urbanim objektima koji menjaju precepciju (ljudske) stvarnosti“.

Biografija:

Đorđe Aralica je rođen 1963. godine u Otočcu. Diplomirao je vajarstvo na FLU u Beogradu. Član je ULUS-a i ULUPUDS-a sa statusom samostalnog umetnika. Radi u različitim medijima: terakoti, metalu i kamenu. Njegovo umetničko interesovanje je u domenu istraživanja međuodnosa skulptoralne forme, medija i prostora, kao i česte suprotstavljenosti umetnosti skulpture efemernom kontekstu savremenog sveta. Izlagao je na mnogobrojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je prestižne međunarodne nagrade Polok-Krasner fondacije za 2019. godinu.

Lokacija izložbe: Savremena galerija Kulturnog centra Vršac, Sterijina 62

Kulturni centar Vršac Sterijina 62

Kulturni centar Vršac je institucija kulture koja se bavi bazičnim kulturnim potrebama konzumenata kulture na teritoriji opštine Vršac. Važan segment rada Kulturnog centra je aktivno podsticanje lokalne kulturne produkcije kroz sistematski rad sa određenim ciljnim grupama, a to su, pre svega, deca i omladina. Pored edukativnih programa Kulturni centar u okviru svoje savremene galerije GUG promoviše i profesionalnu umetničku scenu i kvalitetne programe koji služe upravo ozbiljnom profilisanju publike koja na taj način stiče iskustva neophodna za prepoznavanje kvalitetne umetnosti. Pored ove primarne delatnosti KC Vršac je i organizator svih gradskih javnih hepeninga (»Vršački venac«,  »Berba grožđa«, »Vršačko kulturno leto«, »Dan grada«,...). Kulturni centar Vršac svoju delatnost koordiniše kroz rad nekoliko redakcija: filmske (bioskopska delatnost), kulturno - obrazovnih programa (tribine, seminari, predavanja, promocije), spoljnih programa (javne manifestacije), vizuelnih umetnosti i novih medija (rad galerije KC-a). muzičko – scenske (koncerti, predstave).

telefon: 013 839 190, 013 834 630 e-mail: kulcentar@hotmail.com website: http://www.kulcentar.com/