Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Luda naučna igraonica - Naučni centar

Luda naučna igraonica - Naučni centar

Za ljubav prema nauci nikad nije rano! Poigraj se sa našim zabavnim eksponatima, ispitaj ih iz svih uglova i otkrij koje naučne zakone krše, a koje ponosno dokazuju i pokazuju.

Muzej nauke i tehnike Skenderbegova 51

Cilj Muzeja je zaštita naučno-tehničke baštine na teritoriji Srbije. Osim prikupljanja, istraživanja i zaštite tehničkih kulturnih dobara, zadatak Muzeja je i njihovo predstavljanje javnosti u cilju podizanja naučno-tehničke kulture, kao i popularizacija nauke i savremenih naučnih dostignuća. Muzej je osnovan 6. oktobra 1989. godine. Krajem 2005. godine, Muzeju nauke i tehnike, odlukom Vlade Republike Srbije, dodeljena je zgrada bivše termocentrale na Dorćolu. 

telefon: 011 3037 850 e-mail: mnt@muzejnt.rs website: http://www.muzejnt.rs