Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Bela Crkva

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

„Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“

U okviru projekta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa Nacionalnim savetom Čeha kao i Nacionalnim savetima Vlaha, Roma i Bunjevaca nastala je izložbena postavka „Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“.

„Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“

Izložbena postavka nastala je kao plod zajedničkog druženja i rada mladih iz šest nacionalnih zajednica: rusinske, češke, vlaške, srpske, romske i bunjevačke. Učesnici radionica su kroz omiljeni medij mladih, fotografiju, nastojali da zabeleže sve ono što oni doživljavaju kao svoje kulturno nasleđe i sa čime se u tom smislu identifikuju. Na ovaj način kroz fotografiju je podstaknuto njihovo kreativno izražavanje. Cilj je bio da se putem ovih radionica doprinese formiranju vlastitog identiteta mladih i očuvanju sopstvenog kulturnog nasleđa. Takođe, mladi su podstaknuti da  izgrade proaktivan odnos prema institucijama kulture kroz učešće u kulturnim sadržajima  što  je u mnogome doprinelo  i razvoju buduće publike. 

Svoju ulogu Nacionalni savet Čeha ostvaruje kroz doprinos očuvanju nacionalnog identiteta češke nacionalne zajednice u Republici Srbiji i ponosan je na to što svaki Čeh u Srbiji  poseduje SLOBODU da iskaže svoju nacionalnu pripadnost i promoviše svoje kulturno nasleđe.

Dodatni sadržaj predstavlja debitantski nastup dečijeg hora „Radost“ nastalog kao plod zajedničkog rada Škole plus i Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine. Deca školskog uzrasta imaće priliku da prvi put nastupe i otpevaju tradicionalne dečije češke pesme na svom maternjem jeziku.

Ovaj dodatni sadržaj predviđen za Noć muzeja inspirisan je poštovanjem  tradicije  ali istovremeno slavi slobodu izražavanja  češkog kulturnog identiteta pošto Česi kao nacionalna zajednica opstaju na ovim prostorima gotovo dve decenije.