Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Inđija

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Izložba "Slikorama"

Izložba slika na svili "Slikorama" Tatjana Bandović

Izložba "Slikorama"

Stalnim posmatranjem arhitekture, njenom transformacijom dobijenom apstrahovanjem i svođenjem arhitektonskog fragmenta na geometrijsku formu, kroz interakciju svetlosti i boje, umetnica želi da prikaže lični doživljaj arhitekture grada. Ovoga puta arhitektonika grada prikazana je slikama na svili koje nisu isključivo slike već objekti, odnosno instalacije. Svila svojom transparentnošću i nežnošću omogućava stvaranje uvek novih vizura, jer se njenim preklopima dobijaju sasvim nove instalacije i slike, a prolazeći pored instalacija koje se sa plafona spuštaju ka podu, posmatrač stiče utisak atmosfere grada i kao da se nalazi u svojevrsnoj „šetnji“ gradsim ulicama.

Galerija Kuće Vojnovića Cara Dušana 3

Od 2007. godine sastavni deo Kulturnog centra Inđije čini i Kuća Vojnovića sa svojim galerijskim prostorima. Poznata i ugledna porodica Vojnović iz Inđije i njeni potomci ostavili su gotovo pre 48 godina kuću i celokupnu imovinu iz kuće svom gradu. Legat Đorđa Vojnovića vredan je poklon građanima Inđije, na osnovu kojeg je moguće prepoznati život građanske klase u drugoj polovini XIX veka. Portreti članova porodice Vojnović zauzimaju istaknuto mesto u umetničkoj zbirci koja čini deo legata Đorđa Vojnovića. Svi portreti su delo ruku nepoznatih austrijskih majstora, rađeni u duhu umetnosti druge polovine XIX veka, sa izraženom notom realističkog tretmana predstavljenih ličnosti. U Kući Vojnovića nalazi se i legat slikara Nikole Petkovića sa 71 eksponatom.