Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Kragujevac

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Izložba "New standards - izgubljene poetike"

"New standards - izgubljene poetike", autor Zoran Ignjatović

Zvanično otvaranje izložbe u 20.00 časova.

Izložba "New standards - izgubljene poetike"

Pretpostavljam  da svaki umetnik u svom opusu ima radove koji se ne uklapaju u takozvane "ciklus  fajlove" i na neki način nisu na prvi pogled prepoznatljivi. Upravo zbog toga, dešava se da neka od tih ostvarenja - umetničkih akcija nikada ne ugledaju svetlo dana. Ova izložba upravo ima za cilj da predstavi deo tog "onostranog" i da donese publici i stručnoj kritici još jedan izazov u prepoznavanju i sagledavanju vizuelnih fenomena. Izložba je sastavljena od  radova nastalih u tišinama između velikih tematskih celina ili ciklusa ("Konstrukcije", "Talas", "Muzičari" ...)  i koji nikada i nigde do sad nisu izlagani.

Z. Ignjatović