Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Zabrežje

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Fotografije i posteri EUnic jazz/alternativnog festivala "Oslobađanje"

Fotografije i posteri EUnic jazz/alternativnog festivala "Oslobađanje"

Festival "Oslobađanje" je osnovan 2013. godine na Zabrežju. Poslednje dve godine se održava i na Novom Beogradu. Od 2019. godine je nakon podrške četiri evropske ambasade postao EUnic festival. Festival je od osnivanja međunarodni i okuplja mlade umetnike, dizajnere, istoričare umetnosti, naučnike i iza sebe ima istoriju koncerata, izložbi, umetničkih dela, performansa i fotografija. 

Prvim festivalom obeležen je jubilej: 200 godina od odluke Miloša Obrenovića da ne beži, poput ostalih vođa propalog Prvog srpskog ustanka, već da ostane u Srbiji i da se bori za njenu slobodu. Odluku je doneo 1813. godine u Zabrežju, u razgovoru sa Jakovom Nenadovićem, na obali Save, gde se održava festival.

Festival je inspirisan nasleđem avangardne mladozenitističke zagrebačke omladinske grupe Traveleri (osn. 1922), čiji je jedan od članova bio Miloš Somborski, sin zabreške učiteljice i potonji urbanista Beograda (rukovodioc izrade GUP Beograda iz 1950).

Sedmi festival će najaviti izložba fotografija, postera i video radova na Noći muzeja 2019. godine, da bi bila podržana ideja Slobode.

Ljubomir Micić, idejni tvorac zenit pokreta i istoimenog avangardnog časopisa koji je od 2009. godine od strane Srbije uvršten u UNESKO digitalizovanu biblioteku sveta rekao je:

"Slobodno misliti je osnovni preduslov kulture!"

UG „Perilo Zabrežje“ Savska 192A

UG“Perilo Zabrežje“ www.zabrezje.rs postoji od 2010. i bavi se kulturom i istorijom  na dve lokacije na kojima se odvijaju naše aktivnosti: „Perilo-kulturnom centru i spomen izletištu“ i „Zabreškom gradu-muzeju na otvorenom“ na Zabrežju, 30 kilometara uzvodno od Beograda. Perilo  smo pretvorili u spomen izletište, sa dva sportska terena,postavili spomen tablu i time mapirali mesto početka srpske diplomatije. Na Zabreškom gradu smo sproveli za 3 godine ukupno 79 programa kulture medjunarodnoga karaktera na festivalu Oslobadjanje .  Na manifestacijama prezentujemo „Perilo kolekciju“ koja ima višestruki značaj: medjunarodni, istorijski, naučni i avangardni (predmeti Travelera Miloša Somborskog i diplome Svetozara Varićaka iz perioda suživota sa Ajnštajnima u Cirihu), nacionalni(predmeti iz zaostavštine porodice u čijoj kući je počela srpska diplomatija i violina osnivača Obrenovačkog crkvenog hora iz druge polovine 19.  veka koja se svira na manifestacijama).  Perilo kulturni centar ima dve galerije i rezidencijalni deo.

telefon: 063 77 0 77 41 e-mail: oslobadjanje@gmail.com website: http://www.zabrezje.rs

U okolini