Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Leskovac

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Narodni muzej Leskovac

Narodni muzej u Leskovcu osnovan je 2. maja 1948. godine sa ciljem da prikuplja, obradjuje, čuva i izlaže muzejsku gradju vezanu za prošlost leskovačkog kraja. Muzej je bio smešten u adaptiranoj kući Bore Dimitrijevića Piksle sve do 10. maja 1974, kada je otvorena nova zgrada, čijim su se puštanjem u rad stekli pravi uslovi za dalji razvoj muzejske delatnosti. Muzej je ustanova kompleksnog tipa koja u svom sastavu ima više odeljenja: za arheologiju, istoriju, istoriju umetnosti, etnologiju, konzervaciju. U sklopu muzejske zgrade nalaze se stalna postavka, galerija, sala za naučne skupove i stručna biblioteka sa preko 14.000 naslova.
U sastav muzeja ulaze i izdvojeni objekti:
-   Gradska kuća
-   Muzej tekstilne industrije u selu Strojkovcu
-   Spomen-kuća Koste Stamenkovića
-   Arheološki lokalitet Caričin grad
Gradska kuća se nalazi u neposrednoj blizini Saborne crkve u Leskovcu, u Ulici Josifa Kostića br. 42
 (tel: 016/213-063).
Muzej tekstilne industrije smešten je u centru sela Strojkovca, deset kilometara južno od Leskovca, na putu za Vučje.
Arheološki lokalitet Caričin grad nalazi se na udaljenosti trideset kilometara zapadno od Leskovca, blizu Lebana.

Ćerke institucije: Gradska kuća

Stojana Ljubića 2, 16000 Leskovac, Serbia