Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Kruševac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Narodni muzej Kruševac

Narodni muzej Kruševac
Narodni muzej Kruševac

Narodni muzej Kruševac osnovan je 19. decembra 1951. godine. Po svojoj osnovnoj koncepciji predstavlja zavičajnu muzejsku ustanovu kompleksnog karaktera sa primarnom delatnošću zasnovanom na prikupljanju, istraživanju, zaštiti i prezentaciji pokretnih kulturnih dobara i teritorijalnom nadležnošću za oblast Rasinskog okruga. Postojeći muzejski fond obuhvata blizu 22000 predmeta razvrstanih u okviru četiri odeljenja na ukupno sedam zbirki (arheološku, istorijsku, etnografsku, numizmatičku, kulturno-istorijsku, prirodnjačku i zbirku likovne i primenjene umetnosti). U sastavu Narodnog muzeja Kruševac su: Umetnička galerija, Memorijalni kompleks "Slobodište", "Kuća Simića", "Menzulana" – stara poštanska stanica i, u smislu vođenja brige o objektu i postavci, "stara škola – crkvena kuća" u Komoranu.
Značajnu oblast stručnog angažmana predstavlja izdavačka delatnost Muzeja, sa "Kruševačkim zbornikom" – stručnim časopisom, kao najznačajnijom publikacijom.
Stalna postavka Muzeja smeštena na oko 800 m², izuzev arheološkog dela sa praistorijskim, antičkim i srednjovekovnim materijalom kao najzastupljenijim, obuhvata izbor iz arhivske građe i predmeta vezanih za istoriju grada i okoline od vremena oslobođenja Kruševca od Turaka do kraja ΧΙΧ veka, uključujući legat Stevana i Stanislava Biničkog u vidu izdvojene celine, kao i etnografski materijal koji ilustruje najznačajnije segmente razvoja urbane i seoske kulture na ovom području. Sastavni deo stalne postavke su i galerija likovnih dela inspirisanih kosovskom tematikom i izbor likovnih radova i dokumentacione građe iz legata sestara Mihailović.

Stevana Visokog 15, 37000 Kruševac, Serbia