Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Beograd Zona A

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej Srpskog lekarskog društva

Stalna postavka Medicina u Srbiji kroz vekove nalazi se u zgradi beogradske bolnice izgrađene u 19. veku. O bolestima, njihovom dijagnostikovanju i lečenju svedoče skeletni ostaci, patološki preparati, medicinski instrumenti, uređaji i aparati.

Otkrijte u čemu se i zašto razlikuju rimski hirurški instrumenti od današnjih, ko je osnovao naše prve bolnice, čemu su služile magijske formule, kako se davala transfuzija krvi u prošlosti, kako se lečila tuberkuloza pre otkrića lekova protiv Kohovog bacila i dr. Saznajte zašto je 19. vek bio zlatno doba medicine, kada je u našu medicinsku praksu uveden penicilin, ko je izvršio prvu operaciju srca u Srbiji, zašto se prva beba iz epruvete rodila u Engleskoj, a ne u Beogradu.

Upoznajte ličnosti najzaslužnijih srpskih lekara koji su baš u ovoj zgradi, koja je danas sedište Srpskog lekarskog društva, lečili bolesnike primenom modernih lekova i operativnih tehnika.

Matična institucija: Muzej nauke i tehnike

Džordža Vašingtona 19, Beograd, Serbia