Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Beograd Zona A

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Muzej Hemijskog fakulteta

Današnji Hemijski fakultet, kao institucija Beogradskog Univerziteta, vodi poreklo iz Liceja (1838-1863) i Velike škole (1863-1905). Prvi profesor hemije bio je Mihailo Rašković (1827-1872). Nakon što je Licej prerastao u Veliku školu I preselio se u kapetan Mišino zdanje, profesora Raškovića je 1872. godine nasledio Sima M. Lozanić (1847-1935) koji je kao profesor hemije na Velikoj školi i Univerzitetu proveo više od pola veka. Velika škola je 1905. godine reorganizovana u Univerzitet po ugledu na ostale evropske univerzitete. 1924. godine Hemijski zavod Univerziteta, postaje Hemijski institut. 1947. godine, Prirodno-matematički odsek Filozofskog fakulteta postaje Prirodno-matematički fakultet. Prerastanje u zaseban fakultet, kao i preseljenje Prirodno-matamatičkog fakulteta, 1961. godine, u novu zgradu na Studentskom trgu 16, iz koga se 1989 godine izdvaja današnji hemijski fakultet kao samostalna naučno obrazovna ustanova. Na fakultetu radi šest katedri: katedra za analitičku, biohemiju, neorgansku, nastavu hemije, organsku i primenjenu hemiju

Studentski trg 12-16, Beograd, Serbia