Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Bački Petrovac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Muzej vojvođanskih Slovaka

Muzej vojvođanskih Slovaka je najmlađa slovačka ustanova, koja ima dugu i bogatu tradiciju. Osnovan kao Narodni muzej 1949. g.  od prošle godine registrovan je kao MVS. Muzej  zajedno sa ograncima Galerijom Zuzke Medveđove i Zavičajnom kućom predstavlja jedinstven primer, koji ima zbirke iz oblasti  istorije, etnografije, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka.  MVS je u fazi rekonstrukcije starog magacina za hmelj u objeka muzeja, koji će da  zadovoljava visoke muzeološke standarde očuvanja i prezentacije slovačke baštine. 

Ćerke institucije: Galerija Zuzke Medveđove

Maršala Tita 23, 21470 Bački Petrovac, Serbia