Noć muzeja

Zaviri u prvi srpski muzej psihijatrije

Prostori Hazarskog rečnika jubileji Milorada Pavića

Po mnogo čemu jedinstven muzej psihijatrije! I to u tvom gradu! U Noći muzeja iskoristi priliku da do detalja istražiš izložbu koja će činiti okosnicu budućeg Muzeja Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Od čega su bolovali pacijenti Doma za s'uma sišavše, prve duševne bolnice u ovom delu Evrope? Kojim su medicinskim instrumentima lečeni u Doktorovoj kuli? Kako se vodila njihova dokumentacija? Saznaj koja su bila najzastupljenija oboljenja i od čega su se sastojale nekadašnje terapijske metode, kako je izgledao svakodnevni život ustanove, ko su bili njeni upravnici, a ko lekari i osoblje.

Doktorova kula Višegradska 26 - na kraju Resavske ulice

Doktorova kula, jedan od najznačajnijih spomenika iz doba Kneza Miloša Obrenovića, ujedno je i prva i najstarija psihijatrijska bolnica na Balkanu, koja je 2011. godine obeležila 150 godina postojanja. Prva lekarska svedodžba, tj. izveštaj, datira od 26.08.1861., a prva sačuvana istorija bolesti potiče iz 1880. godine, kada se u istoriji srpske medicine pojavljuje dr Laza Lazarević. Njegovo ime nosi današnja Klinika za psihijatrijske bolesti, a u njenom sastavu se nalazi Doktorova kula.

Ovu građevinu podigao je 1824. godine dr Vito Romita, lekar velikog vezira i kneza Miloša Obrenovića, da bi 1835. godine prešla u vlasništvo njegovog zeta dr Kuniberta, lekara i istoriografa Kneza Miloša. Dr Kunibert je 1837. godine Kulu prodao Knezu Milošu, od koga je najsleđuje Knez Mihajlo Obrenović, da bi joj 1861. godine odredio istorijsku namenu da bude „Dom za s’uma sišavše“.

Danas se u Doktorovoj kuli svakodnevno obavljaju jutarnji sastanci zaposlenih lekara na kojima prisustvuju direktor Klinike, glavna sestra Klinike i glavna sestra sektora Beograd, a na kojima dežurni lekari referišu izveštaje sa dežurstva u Urgentnoj psihijatrijskoj službi i na odeljenjima Klinike. Ovde se održavaju kolegijumi, zaseda etički odbor, upravni odbor, stručni savet i dr. U Doktorovoj kuli obavljaju se i razni vidovi grupne psihoterapije pacijenata dnevne bolnice i dispanzera, izložbe radova pacijenata dnevne bolnice, kao i stručni sastanci u okviru kontinuirane medicinske edukacije lekara.

Kako da stignete: na kraju Resavske ulice, koja izlazi na Klinički centar, posle kružnog toka dolazite do rampe a odatle pratite strelice Noći muzeja.

website: www.lazalazarevic.rs|http://www.lazalazarevic.rs