Noć muzeja

Bački Petrovac

Noć muzeja

"Suvišne informacije"

"Suvišne informacije" – druženje sa tinejdžerima u Bibioteci Štefana Homole

„Suvišne informacije“ – druženje sa tinejdžerima u čitaonici Bibioteke Štefana Homole. Ova aktivnost je posvećena tinejdžerima i njihovim interesovanjima u literaturi sa ciljem predstavljanja novih naslova i sadržaja mladim. Aktivnost će se održati u vidu razgovora i debate tinejdžera, profesora i zaposlenih u biblioteci.

Muzej vojvođanskih Slovaka Maršala Tita 23

Muzej vojvođanskih Slovaka je najmlađa slovačka ustanova, koja ima dugu i bogatu tradiciju. Osnovan kao Narodni muzej 1949. g. od prošle godine registrovan je kao MVS. Muzej zajedno sa ograncima Galerijom Zuzke Medveđove i Zavičajnom kućom predstavlja jedinstven primer, koji ima zbirke iz oblasti istorije, etnografije, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka. MVS je u fazi rekonstrukcije starog magacina za hmelj u objeka muzeja, koji će da zadovoljava visoke muzeološke standarde očuvanja i prezentacije slovačke baštine.

e-mail: muzejvs@stcable.net website: http://www.muzeumslovakov.rs/sr/|www.muzeumslovakov.rs/sr/