Noć muzeja

Bela Crkva

Noć muzeja

Slobodna priroda

Autori: Visokoškolska vannastavna jedinica Univerziteta Metropolitan Niš

Izložba je koncipirana ono šta nas okružuje u našem naposrednom okruženju. Naime, svedoci smo svakodnevnih nepromišljenih poteza koje ljudi čine ne misleći na životnu sredinu. Ovom prilikom se želi skrenuti pažnja na mnogobrojne divlje deponije koje nas ugrožavaju na svakom koraku.

Divlje deponije i smetlišta ne ugrožavaju samo nas, već i živi svet oko nas. Ali indirektno, štetne materije mogu dopreti i do ljudskog organizma putem otpadnih voda, ceđenjem otpada, upijanjem štetnih supstanci (najčešće teških metala i otrovnih materija) kroz bilke putem korena, kao i kroz vodene ekosisteme, ugradnjom u tkiva vodenih organizama koje čovek koristi u svojoj ishrani.

Jedna od zabrinjavajućih činjenica je da samo 1 litar motornog ulja može da zagadi milion litara vode i to je dovoljan razlog da se više povede računa o životnoj sredini i o postupcima koji dovode do njegog ugrožavanja.

Jedan deo izložbe će biti i slike živog sveta koji je direktno ugrožen nesavesnim i namernim odlaganjem otpada u prirodi, a takođe će se prikazati neke značajne zaštićene i strogo zaštićene biljne i životinjske vrste koje su veoma važne za očuvanje globalnog biodiverziteta, a registrovane su na teritoriji opštine Bela Crkva.

Autor izložbe je Emаnuel Vevericа, ornitolog i ljubitelj leptirа i vilinih konjicа. Pаr godinа unаzаd se аktivno bаvi beleženjem znаčаjnih podаtаkа zа opštinu Belа Crkvа kаdа su u pitаnju ptice, leptiri i vilini konjici, ali i fotografisanjem divljih deponija i smetlišta koja u znatnoj meri narušavaju izgled i kvalitet životne sredine.

Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola Jovana Cvijića 11

„Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola“ je ustanova koja postoji od 1875. godine i koja čuva svoju tradiciju organizujući razne događaje (jubilej - 140 od osnivanja, priključivanje raznim manifestacijama gde prikazuje sve ono što je izdvaja od ostalih).

telefon: 0656772434 e-mail: gimekobc@gmail.com