Noć muzeja

Lajkovac

Noć muzeja

Prugom do znanja

Prezentacija maturskih i drugih radova učenika škole.

Noć muzeja obeležava se četvrti put u našoj školi. Biće prikazana bogata kolekcija maturskih i drugih radova naših učenika, kao što su: pneumatski i elektro-pneumatsi sistemi, instrumenti za merenje električnih veličina, razvoj električnih svetiljki i radio prijemnika, računari svih generacija, predmeti sa mašinske prakse, uređaji koji su se ranije koristili u nastavi i dr. Sadržaj će obogatiti i roditelji učenika koji učestvuju u izradi elektro uređaja. Na prezentacijama biće prikazani radovi i uspesi naših učenika na projektima, takmičenjima i drugim događajima.

Dodatni program:

Doprinos Noći muzeja daće železničari, kolekcionari vrednih zbirki železnice, meštani i drugi gosti. Prikazaćemo značaj železnice na postanak Lajkovca početkom XX veka, prvu uskokolosečnu prugu i važan železnički čvor u kome su se ukrštale pruge uskog koloseka za Valjevo, Aranđelovac i Mladenovac. Pokazaćemo da se i danas Lajkovac najviše prepoznaje po železnici i čuva njen duh, bez obzira što je samo prolazna stanica na pruzi Beograd - Bar.

Srednja škola „17. septembar“ Vuka Karadžića 19

Škola spada u red modernih škola koje se posebno ističu po visokom stepenu organizacije i profesionalnom pristupu radnika koji u njoj rade. Posebna pažnja se poklanja realizaciji nastavnih planova i programa, kao i vaspitavanju učenika i prihvatanju opšte važećih pozitivnih moralnih normi i vrednosti.

U školi se u toku jedne školske godine školuje oko 500 učenika na područjima rada:

-mašinstvo i obrada metala,

-elektrotehnika

- ekonomija, pravo i administracija.

Pri svakom području rada postoji po jedan obrazovni profil četvrtog stepena, a na području rada mašinstvo i obrada metala postoje i obrazovni profili trećeg stepena.

Učenici naše škole učestvuju na brojnim takmičenjima iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta, na sportskim događajima i kulturnim i zabavnim manifestacijama.

U toku školske godine nizom radionica obeležavaju se važni međunarodni događaji, kao što su: Evropska nedelja programiranja, Sat programiranja i Onlajn nedelja.

Učenici su uključeni u međunarodnu obuku Oracle Academy i dobijaju sertifikate za savladane programe iz baza podataka i Java programiranja.

Učestvovali smo na Konkursima Kreativne škole i naši radovi se nalaze u Bazi znanja Kreativne škole.

Obeležavanju Noći muzeja u našoj školi posvetili smo veliku pažnju i sa nestrpljenjem očekujemo događaj.

telefon: 014 3431 145 e-mail: skolala@ptt.rs website: http://www.tehnika.edu.rs|www.tehnika.edu.rs