Noć muzeja

Niš

Noć muzeja

„Niš – grad elektronike kroz vreme“

Večernji obilazak Memorijalnog parka autobusom pod nazivom ’’Sećajte se mene moji’’

Izložba “Niš - grad elektronike kroz vreme” posetiocima prezentuje proizvode Elektronske industrije Niš iz druge polovine prošlog veka, poput tranzistora, radija, televizora, gramofona, komjutera i drugih rezultata primene vrhunskih inovativnih i naprednih tehnologija po kojima je ovaj gigant elektronike i Grad Niš bio prepoznatljiv u celom svetu.

Ovim poduhvatom želja organizatora postavke Univerzitet Singidunum, Udruženje za negovanje industrijske baštine i promociju novih tehnologija i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niš, je da izuzetni rezultati niških inženjera i tehničara iz prošlog veka budu sačuvani od zaborava, u cilju inspirisanja mladih ljudi za nove domete, a da Niš postane svetski priznati centar naprednih tehnologija. Povod je značajan jubilej - pre 70 godina (1948. godine) u Nišu osnovani su "Zavodi RR" i time je počelo stvaranje velike kompanije elektronske industrije - EI Niš.

Sastavni delovi postavke su i komplementarne izložbe Audio muzeja "Dragan Bojković" i Etno muzeja "Rautovo".

Univerzitet Singidunum Nikole Pašića 28

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Univerzitet Singidunum prati naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe, sa uglednim profesorima, uz najsavremeniju opremu. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije. Organizator je više manifestacija, naučnih skupova, takmičenja studenata i srednjoškolaca.

U Nišu je Univerzitet Singidunum prisutan od 2004. godine.

telefon: 018 /208 300 e-mail: nis@singidunum.ac.rs