Noć muzeja

Mama i tata su A+ krvna grupa, zašto sam ja O?

U okviru projekta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa Nacionalnim savetom Čeha kao i Nacionalnim savetima Vlaha, Roma i Bunjevaca nastala je izložbena postavka „Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“.

Saznajte kako se krvne grupe nasleđuju, zašto su u pojedinim delovima sveta neke zastupljenije od drugih ali i kako da izračunate verovatnoću da imate određenu krvnu grupu.

Od 16.00 do 21.00

Galerija nauke i tehnike SANU Đure Jakšića 2

Galerije nauke i tehnike SANU pocinje sa radom 1997. godine

Zadatak Galerije nauke i tehnike SANU je promocija i popularizacija nauke i tehnike. U tome cilju Galerija organizuje izložbe iz svih oblasti nauke i tehnike, posebno iz istorije nauke i tehnike na našem prostoru, i prateće aktivnosti, kao što su: predavanja, prezentacije, promocije knjiga, prikazivanje naučnih filmova.

telefon: 011 3283490 e-mail: gnt@sanu.ac.rs website: http://www.sanu.ac.rs/GalerijaNT/GalerijaNT.aspx|www.sanu.ac.rs