Noć muzeja

Bela Crkva

Noć muzeja

Likovna radionica “Izgradi svoj zamak-čuvaj svoju slobodu”

Na lokaciji u Češkom domu, u Beloj Crkvi, izložba ”Granice slobode”, radovi u kombinovanoj tehnici - foto kolaži, inspirisani pojmom granice slobode i video prezentacije reprezentativnih utvrđenja, tvrđava i zamkova na teritoriji Republike Srbije i Republike Češke

Na lokaciji u Češkom domu, u Kruščici održaće se interaktivna likovna radionica pod nazivom “Izgradi svoj zamak-čuvaj svoju slobodu”. To je radionica u kojoj se na računaru i u prostoru izrađuju makete utvrđenja.

Češki dom u Kruščici Save Munćana 40

Nacionalni savet češke nacionalne manjine je institucija na republičkom nivo i najviše je samoupravno telo nacionalne manjine Čeha koje ima javna ovlašćenja i koja zastupa interese i predstavlja nacionalnu manjinu u oblastima: obrazovanja, kulture, informisanja na jeziku nacionalne manjine, službene upotrebe jezika i učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima, kao i osniva odgovarajuće ustanove u ovim oblastima. Doprinosi očuvanju identiteta Čečkog naroda na teritoriji Srbije. Doprinosi negovanju bogatstva različitosti, multikulturalnosti, multietničnosti, kao i bogatstvu zajedničkog života. Sedište nacionalnog saveta nalazi se u Beloj Crkvi