Noć muzeja

Niš

Noć muzeja

Krila Vilingrada

U okviru projekta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa Nacionalnim savetom Čeha kao i Nacionalnim savetima Vlaha, Roma i Bunjevaca nastala je izložbena postavka „Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“.

Izložba „Krila Vilingrada“ prikazuje razvoj vazduhoplovstva u Nišu, od njegovih začetaka 1909. godine do danas, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje dvaju aerodroma – civilnog i vojnog. Izložba obuhvata dokumentaciju, fotografije, arhivsku i bibliotečku građu, kao i brojne predmete – makete aviona, artefakte vazduhoplovne komande, predmete iz privatnih kolekcija.

Svečano otvaranje izložbe održaće se u 18.00

Dodatni program:

Prikazivanje kratkih video zapisa o nastajanju i razvoju aerodroma u Nišu.

Prezentacija bespilotnih letelica-dronova.