Noć muzeja

Čačak

Noć muzeja

Izložba "Mladi 2019"

Izložba "Mladi" je tradicionalna trijenalna izložba koja se održava u Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” od 1971. godine sa ciljem prezentacije i afirmacije mladih umetnika sa završnih godina studija i postdiplomaca.

Osnivanjem Prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici (1968), namenjene studentima završnih godina likovnih akademija iz Beograda, Zagreba i Ljubljane, kao i studentima postdiplomskih studija, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ je prepoznajući značaj tog organizacijskog poduhvata, ustanovila nagradu za učesnike kolonije, koja je podrazumevala izlaganje na kolektivnoj izložbi trijenalnog karaktera pod nazivom MLADI. Svake godine nagrađivana su po dva autora, te je već 1971. održana prva izložba.

U neizmenjenim okvirima izložba se kontinuirano realizovala sve do početka devedesetih godina prošlog veka, do kada i funkcioniše Kolonija u Ivanjici. Godine 1993. Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ preuzima samostalno organizovanje izložbe i uspostavlja novu praksu za odabir autora, koji se od tada vrši po izboru jednog ili više selektora.

Na Izložbi Mladi 2019 biće predstavljeno ukupno 6 umetnika sa Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd, Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd i Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd.

Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Cara Dušana 6

Umetnička galerija “Nadežda Petrović“, osnovana je 1961. godine – godinu dana posle organizovanja PRVOG Memorijala Nadežde Petrović, sa ciljem da prati savremenu (aktuelnu) likovnu umetnost i formira zbirke. Danas galerija raspolaže sa 4 zbirke: “Nadežda i savremenici“, Jugoslovensko slikarstvo druge polovine 20 veka, “Spomen zbirka Bogića Risimovića – Risima“, “Zbirka savremene umetnosti“.

U ovim zbirkama smeštena su 394 eksponata (i veliki broj crteža Risima, Pjera Križanića, Bože Prodanovića ...).Umetnička galerija “Nadežda Petrović“ od 1961. godine do danas organizovala je preko 300 izložbi (grupnih, samostalnih, tematskim, problemskih, edukativnih, istorijskih, međunarodnih) na kojima je izlagalo 1632 umetnika. Organizovano je 25 Memorijala Nadežde Petrović – najstarije i jedne od najznačajnijih internacionalnih likovnih manifestacija u zemlji, koja neguje tradiciju prvih jugoslovenskih izložbi koje je inicirala, organizovala i na kojima je izlagala Nadežda Petrović, a koja ima za cilj da prati, predstavlja i afirmiše savremenu likovnu praksu.

Uporedo sa izlagačkom razvijala se i izdavačka aktivnost galerije. Pored štampanja kataloga za izložbe pokrenuta je stručna publikacija – NASLEĐA (stručna problematika, likovna kritika, istraživanja iz oblasti kulture i umetnosti), edicija POSEBNA IZDANJA (prevodi stručne literature) i edicija RAVNOTEŽA (literarno vredna dela sa temom likovne i vizuelne umetnosti i kulture).

NOVA POSTAVKA se u odnosu na ranije izložbe Stalne postavke razlikuje po nešto drugačijem pristupu. Ako se pažljivije pogleda njen sadržaj i dalje je zastupljeno dosta autora sa predhodnih izložbi, ali su ovog puta načinjene izmene koje uključuju radove nastale tokom devedesetih godina 20. i sa početka 21. veka.

Koncepcijski nova postavka prezentuje najznačajnije autore, radove, pravce i stilove u okviru problemski koncepcijskih grupa.Umetnička galerija “Nadežda Petrović“ je dobitnik nekoliko značajnih nagrada:

1999. Dobitnica nagrade grada Čačka za najbolju instituciju u gradu,2001. Dobitnica Vukove nagrade,2010.U izboru Art magazina iz Novog Sada Galerija je proglašena za najbolju galeriji u Srbiji.

telefon: 032/222-375 e-mail: galerynp@eunet.rs website: http://www.nadezdapetrovic.rs|www.nadezdapetrovic.rs