Noć muzeja

CPN Maj mesec matematike (M3)

U okviru projekta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa Nacionalnim savetom Čeha kao i Nacionalnim savetima Vlaha, Roma i Bunjevaca nastala je izložbena postavka „Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“.

Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU, zajedno sa brojnim partnerima, pokrovitelјima i sponzorima, osmu godinu u nizu priprema raznovrstan program. Srž samog programa činiće više gostujućih matematičkih izložbi, ali i brojni interaktivni matematički eksponati koji će biti razvijani u Srbiji. Cilј je da svakog dana tokom maja, na više lokacija, organizujemo radionice za sve zainteresovane posetioce, kao i radionice prilagođene đacima, zatim takmičenja, kvizove, popularna predavanja i debate.

Osim što nam je ideja da kroz naše programe omogućimo matematici da izađe na ulice, trgove i rečne obale, cilј nam je i da osvojimo galerije, muzeje i škole svih gradova u Srbiji i na taj način prigrlimo što veći broj svih zainteresovanih za nauku. Kroz ideju da prikažemo vezu između matematike i geografije kao dve srodne nauke, došli smo do okosnice predstojećeg M3 - Matematika oko sveta. Prirodna posledica ovakvog koncepta je decentralizacija dešavanja i širenje programa kroz igru, umetnost i kreativnost u svaki kutak naše zemlјe.

Predavanja će biti posvećena istoriji i matematici različitih zemalјa širom sveta, a širom Srbije ćemo podržati i organizovati manifestacije pod zajedničkom krovnom temom. Ideja nam je i da napravi konkurs za mlade umetnike i dizajnere za izložbu posvećenu krovnoj temi. Izložba , kao i njeni prateći sadržaji, biće realizovani u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Galerija nauke i tehnike SANU Đure Jakšića 2

Galerije nauke i tehnike SANU pocinje sa radom 1997. godine

Zadatak Galerije nauke i tehnike SANU je promocija i popularizacija nauke i tehnike. U tome cilju Galerija organizuje izložbe iz svih oblasti nauke i tehnike, posebno iz istorije nauke i tehnike na našem prostoru, i prateće aktivnosti, kao što su: predavanja, prezentacije, promocije knjiga, prikazivanje naučnih filmova.

telefon: 011 3283490 e-mail: gnt@sanu.ac.rs website: http://www.sanu.ac.rs/GalerijaNT/GalerijaNT.aspx|www.sanu.ac.rs