Noć muzeja

Atlas anatomije – šta se krije ispod površine

Prostori Hazarskog rečnika jubileji Milorada Pavića

Bez fotografisanja! I bez dodirivanja, molićemo! Dozvoljavamo samo svesku i olovku za hvatanje beleški dok sa nama izučavaš humane preparate ili listaš originalne slajdove iz kolekcije čuvenog dr Baseta, objavljene pre više od pola veka kao jedinstveni Atlas anatomije.

Samo u Noći muzeja moći ćeš da ih posmatraš uz pomoć originalnog projektora iz tog perioda, uz korišćenje individualnih stereo naočara! A za praktičan deo, na licu mesta saznaj zbog čega je tehnika plastinacije bila toliko revolucionarna! Bez mnogo priče, u to ćeš moći da se uveriš na primeru dva plastinirana poprsja izuzetne vrednosti, koja su deo kolekcije prof. von Hagensa, nemačkog anatomičara koji je izumeo ovu tehniku!

Nastup gudačkog dua „Stellato“ u holu Muzeja

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dr Subotića 4/2

Muzej anatomije čoveka je smešten u istorijskom zdanju Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta Beogradu, zgradi namenski sazidanoj 1926. godine. Kako je anatomija mesto gde studenti uče osnovni jezik medicine centralni prostor Instituta za anatomiju zauzima Muzej. Oko 250 eksponata smešteno je u 27 vitrina u tri spojene prostorije površine 188 m2. Muzejska postavka sadrži neke od naših starih udžbenika anatomije, separate stručnih radova od osnivanja, kao i staru opremu korišćenu u istraživačkom radu na Institutu. Najveći deo izloženog materijala su disekovani preparati organa i delova tela, zbirka kostiju i serija preseka glave i tela. Posebnu grupu čine korozioni preparati krvnih sudova fetalnog i adultnog materijala. Muzej anatomije čoveka namenjen je redovnoj, poslediplomskoj i doktorskoj nastavi studenata medicine, kao i studenata drugih fakulteta i viših škola. Kontinuirano korišćenje Muzeja i velki značaj u edukaciji koji mu pridajemo zahtevaju stalno materijalno ulaganje i lično angažovanje na održavanju postojećih i izradi novih preparata pa je u toku kompletno renoviranje Muzeja. Zbirka originalnih crteža profesora N. Miljanića je jedinstvena i vredna kolekcija medicinskih ilustracija kakva ne postoji na medicinskim fakultetima. Serija crteža posvećena je i detaljno predstavlja pojedine kosti skeleta čoveka. Karakterističan potpis autora, H. Frantz, Paris 1920., o kome malo znamo su u donjem levom delu crteža, ali su elektronski dostupni njegovi portreti francuskih lekara tog doba u časopisu Chanteclair, kao i medicinske ilustracije korišćene u stručnim radovima. Postavka je stalno izložena na zidovima Instituta za anatomiju. Zbirka se sastoji od 36 crteža velikog formata, ukupne površine od 99,7 metara kvadratnih. Zajedničkim kontinuiranim naporima uprave Medicinskog fakulteta započeti su radovi, u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja i ekspertskim timom Narodne biblioteke Srbije, na restaruraciji i konzervaciji kolekcije profesora N. Miljanića.

telefon: 011/2686-172 website: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/o_fakultetu/muzej_anatomije_coveka.d ot |www.mfub.bg.ac.rs/sr/o_fakultetu/muzej_anatomije_coveka.d ot