Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Užice

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Zona bezbednosti

ZONA BEZBEDNOSTI (Ana Piljić Mitrović, Jelena Ilić, Dragana Dragutinović)

Zona bezbednosti

Na različite načine izražavaju istu emociju i misao. Radove nastale u ciklusima Lomljivo, Staklena bašta (Ana i Jelena) i Ljudsko stanje (Dragana) povezuje isti odnos bliskosti, intimizma u radu - kod svake ponaosob i kod svih radova, bez obzira da li su objekti, radovi na papiru ili crteži na staklu. Različiti likovni jezici su aktivirani u istom procesu rada, porivu i početnoj ideji, da vode unutrašnji, misaoni razgovor sa bliskim ljudima. Da materijom govore o povezanostima, bliskostima, krhkosti, prolaznosti, ljubavi, udaljenosti.  Privatna i/ili porodična priča fokusira se na pitanje nestal(n)og tela/prostora, preispitujući procese prihvatanja/odbijanja prošlosti i sadašnjosti, stvaranja individualnih arhiva, kao i koncepata identiteta i promenljivosti uloga koje igramo u našoj ličnoj istoriji sačinjenoj od tajni, osećaja dužnosti, trauma ili vernosti. Kroz slojeve intimnih dijaloga i autocitate ličnih procesa, konkretnih umetničkih radnji (crtež, objekat, instalacija) sa pozicija eklektičnog rada, fragmentisane celine spajaju se u jedan promenljiv, aktivan ambijentalni narativ, krhkih i lomljivih stanja i odnosa, uvodeći nas u bezbednu zonu.

Ana Piljić Mitrović, Jelena Ilić, Dragana Dragutinović

Udruženje vizuelnih umetnika Užica - UVUU Stara kasarna 4. puk u Krčagovu, 31000 Užice

Udruženje vizuelnih umetnika Užica - UVUU osnovano je krajem 2016. godine sa ciljem da spoji umetnike iz različitih umetničkih oblasti sa lokalnom zajednicom i biznis sektorom, da bi se stvorila sinergija svih činilaca, posebno zbog velikog broja mladih umetnika koji žive i rade u Užicu. Udruženje je od loklne zajednice, odnosno Grada Užica dobilo prostor stare kasarne na korišćenje uz odredjene uslove. U ovom prostoru kasarne udruženje je osnovalo galeriju „Reflektor“.

Galerija „Reflektor“ je usmerena na saradnju sa profesionalim umetnicima koji u svom stvaralaštvu ispituju kako tradicionalne, tako i savremene teme i medije, sa ciljem da aktivno uključi umetnike i kustose kroz nov koncept delovanja sa posebnim naglaskom na uspostavljenje saradnje sa užom i širom lokalnom zajednicom.

Za ove dve godine u galeriji „Reflektor“ realizovano je preko 30 umetničkih projekata u okviru kojih je učestvovao veliki broj umetnika iz Užica, ali i čitave Srbije, ostvarili smo saradnju i sa umetnicima iz Švajcarske, Nemačke, Holandije. Realizovali smo i nekoliko rezidencijalnih boravaka za umetnike, kao i likovne i radionice sito štampe radionice za decu i odrasle.

Dobitnici smo i Nagrade Fondacije Jelene Šantić za 2016/2017. godini u kategoriji organizacija civilnog društva.