Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Leskovac

Noć muzeja, 16. maj 2020. od 16:00 do 24:00

Kulturni matine "Svetlucanja u pet"

"Kulturni matine" uključuje literarnu radionicu "Tajna stvaranja", predavanje prof.dr Gorana Maksimovića, izložbu slika i koncert muzičke škole ’’Stanislav Binički’’

Kulturni matine "Svetlucanja u pet"

Zahvaljujući slobodi i slobodi  stvaranja i kreativnosti koja je odlikovala slobodu, radost stvaranja i kulturni život grada, izgledaju svetlucavo. 

Heroji slobode hteli su da spasu svet i postali deo evropske kulture…

Veliki prasak stvaranja.

„U tom životu, iako se sve događalo po nekoj bezumnoj, iznenađujućoj neočekivanosti, treperilo je sve od zvezdanih oblika događaja, koji su bili izvanredni i za telo i za dušu.”  Miloš Crnjanski
(„Seobe”, 1929)

Narodna biblioteka Radoje Domanović Bulevar oslobođenja 61

Narodna biblioteka Radoje Domanović je institucija kulture na koju su Leskovčani već godinama ponosni.

Začeci bibliotekarstva u Leskovcu sežu u daleku 1869. godinu kada su leskovački intelektualci na čelu sa učiteljima osnovali prvu Gradsku čitaonicu, koja je svoj rad započela sa svega nekoliko knjiga verske sadržine. Luku Dožudća i Spiru Zdravkovića pamtimo kao prve rukovodioce. Dalja istorija bibliotekarstva u Leskovcu vezana je za pevačko društvo Branko. U to vreme, tačnije u od 1896. do 1898. godine, u Leskovcu je živeo i radio veliki srpski satiričar Radoje Domanović, koji je je pored toga što je bio nastavnik Niže gimanzije, bio i član društva Branko, ali i aktivno učestvovao u radu Biblioteke.

Danas biblioteka Radoje Domanović, zahvaljujući stručnosti i požrtvovanosti bibliotečkih radnika, našim sugrađanima pruža usluge koje su u skladu sa najsavremenijim svetskim trendovima u bibliotekarstvu. Knjižni fond je porastao na 250 000 knjiga. U okviru Biblioteke radi više odeljenja, službi i fondova.

Već tri godine smo članovi projekta Virtuelna biblioteka Srbije koji podrazumeva izgradnju sistema uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom.

Razvoj savremenog bibliotekarstava od nas zahteva izmedju ostalog i angažovanje na promovisanju knjige i pisane reči. U tu svrhu redovno organizujemo promocije knjiga, književne susrete i tribine.

Naši članovi imaju mogućnost korišćenja interneta. Biblioteka za sada ima samo jedan kompjuter namenjen korisnicima, kao i dva priključka u prostoriji čitaonice na koje čitaoci mogu da se priključe ličnim računarom. Mi u biblioteci smo kadrovski i stučno spremni da odgovorimo na sve izazove koje pred nas stavlja savremeno bibliotekarstvo i naši korisnici.

telefon: 016 23 38 90 e-mail: lebiblioteka@yahoo.com website: http://www.nbleskovac.org.rs