Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Analogno-digitalno

Analogno-digitalno

Znamo da je naš svakodnevni život sve više posredovan računarima i znamo da su oni digitalne mašine. Muzika koju slušamo je digitalna. Televizija je postala digitalna. Naše fotografije, takođe. Komuniciramo putem mobilnih telefona, koji su digitalni uređaji, državna i službena dokumentacija se digitalizuju...

Ako je digitalna tehnologija postala sveprisutna, stiče se utisak da je „analogna“ tehnologija naprosto ono što joj je prethodilo, i samim tim, kao zastarelo, otišlo u istoriju. U muzej. Ali, razmisli ponovo! Pokazaćemo ti da nije baš tako...

Galerija 51

Muzej nauke i tehnike Skenderbegova 51

Cilj Muzeja je zaštita naučno-tehničke baštine na teritoriji Srbije. Osim prikupljanja, istraživanja i zaštite tehničkih kulturnih dobara, zadatak Muzeja je i njihovo predstavljanje javnosti u cilju podizanja naučno-tehničke kulture, kao i popularizacija nauke i savremenih naučnih dostignuća. Muzej je osnovan 6. oktobra 1989. godine. Krajem 2005. godine, Muzeju nauke i tehnike, odlukom Vlade Republike Srbije, dodeljena je zgrada bivše termocentrale na Dorćolu. 

telefon: 011 3037 850 e-mail: mnt@muzejnt.rs website: http://www.muzejnt.rs