Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Novi Sad

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Umetničko stvaralaštvo kao način inkluzije

Umetničko stvaralaštvo kao način inkluzije

Projekat Akademije umetnosti u Novom Sadu "Umetničko stvaralaštvo kao način inkluzije; Inkluzija kroz kreativno izražavanje -  likovne umetnosti"  jedan je od koraka ka ostvarivanju tog prava za mlade talentovane osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje su kao i njihovi vršnjaci iz tipične populacije izabrali da im likovna umetnost bude životni poziv. Prezentovani su radovi šestoro mladih umetnika.

Prоdајnа gаlеriја škоlе "Аtеlје МP" sа rаdоvimа оstvаrеnim nа kоlоniјаmа nаlаzi sе u ulici Žеlеzničkа br. 26.

Škola „Milan Petrović" Železnička 26

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović je složena mreža centara i službi koji pružaju usluge edukacije, rehabilitacijje, zdravstvene nege, radnog angažovanja i društveno-kulturnih aktivnosti dece, mladih i odraslih kojima je potrebna specifična društvena podrška.

U školskom sistemu su: vrtić, osnovna škola, srednja škola,  servisni centar, edukativni centar. U sferi socijalne zaštite su: dnevni boravci, radni centar, samostalno stanovanje uz podršku.

Škola radi na 13 adresa u Novom Sadu, u 10 dislociranih odeljenja u Južnobačkom i Sremskom okrugu. Na Čeneju u blizini Novog Sada je sedište eukativnog kampa, a u naselju Bočar (opština Novi Bečej) adaptira se dvorac namenjen inovativnim programima rehabilitacije i edukacije.

Škola je još 1996. godine osnovala likovnu koloniju humanitarnog karaktera Na kanalu između dva mosta i tako napravila značajan iskorak u stvaranju novih vannastavnih sadržaja u sferi likovnog stvaralaštva. U radu kolonije, koja se održava svake godine, do sada je učestvovalo više od 350 likovnih stvaralaca. Prodajom radova koje su umetnici donirali Škola je konstantno unapređivala svoj rad. Uz to, stotinak radova je sačuvano u školskoj galeriji.

Pored toga, od 1998. Škola organizuje i dečju likovnu koloniju Između dva mosta, koja okuplja učenike naše i drugih novosadskih osnovnih škola. 

Koliko se likovni izraz uvažava i neguje u ŠOSO Milan Petrović svedoče i tkačka, keramičarska, grafička radionica i radionica manufakture ručno recikliranog papira u kojima je zaposleno i petnaestak likovnih pedagoga.

Škola aktivno sarađuje sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, umetničkim asocijacijama PerArt i LedArt.

telefon: 021 661 6366 e-mail: skolamp@eunet.rs website: http://www.smp.edu.rs