Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Novi Sad

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Tematska izložba arhivskih dokumenata

Zbirka karata i planova. Dokumenta od 17. dо 19. veka

Majska skupština i revolucija 1848/49.

Obeležavanje 170 godina od početka revolucionarnih zbivanja i Majske skupštine.

Tematska izložba arhivskih dokumenata

Izložena dokumenta iz Zbirke karata i planova, karakteriše i njihov izuzetan likovni, grafički i umetnički izgled. Široj javnosti će biti predstavljeni planovi gradova, ulica, stambenih zgrada, crkava, kasarni, bolnica, ugostiteljskih objekata, škola. Takođe, katastarske karte oranica, ostrva, reka i industrijskog nasleđa. Posebno se ističu planovi građevinskih objekata u Novom Sadu. Dokumenta obuhvataju vremensko razdoblje od 17. do kraja 19. veka. Karte i planovi u Zbirci Arhiva Vojvodine na osoben i slikovit način prikazuju društveni, kulturni, istorijski okvir i prirodno okruženje naroda koji su živeli na današnjoj teritoriji AP Vojvodine.

Posebnu, dragocenu tematsku celinu čine dokumenta koja se odnose na čuvenu Majsku skupštinu koja je održana u Karlovcima i dalje revolucionarne događaje iz 1848/49. Arhiv Vojvodine se opredelio da prikaže javnosti malo poznata dokumenta o ovim istorijskim događajima, budući da se ove, 2018. godine obeležava 170 godina od početka revolucionarnih zbivanja i Majske skupštine.

Izložena dokumenta iz Zbirke karata i planova, karakteriše i njihov izuzetan likovni, grafički i umetnički izgled. Široj javnosti će biti predstavljeni planovi gradova, ulica, stambenih zgrada, crkava, kasarni, bolnica, ugostiteljskih objekata, škola. Tkođe, katastarske karte oranica, ostrva, reka i industrijskog nasleđa. Posebno se ističu planovi građevinskih objekata u Novom Sadu. Dokumenta obuhvataju vremensko razdoblje od 17. do kraja 19. veka.

Karte i planovi u Zbirci Arhiva Vojvodine na osoben i slikovit način prikazuju društveni, kulturni, istorijski okvir i prirodno okruženje naroda koji su živeli na današnjoj teritoriji AP Vojvodine.

Posebnu, dragocenu tematsku celinu čine dokumenta koja se odnose na čuvenu Majsku skupštinu koja je održana u Karlovcima i dalje revolucionarne događaje iz 1848/49. Arhiv Vojvodine se opredelio da prikaže javnosti malo poznata dokumenta o ovim istorijskim događajima, budući da se ove, 2018. godine obeležava 170 godina od početka revolucionarnih zbivanja i Majske skupštine.

Arhiv Vojvodine Dunavska 35

Arhiv Vojvodine je osnovan 1926. godine pod imenom Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke, Srema i Baranje. Za vreme Drugog svetskog rata veliki deo sakupljene arhivske građe Nemci su odneli u Beč i Čehoslovačku, a posle rata u zemlju je vraćen samo neznatan deo.

Nakon rata Arhiva je nastavila sa radom i posle nekoliko promena naziva, od 1970. nosi današnje ime. Arhiv se tokom svog postojanja selio nekoliko puta, a u sadašnjem prostoru – namenski adaptiranoj zgradi od oko 4.000 m2, nalazi se od 1988. godine. Danas se u Arhivu čuva preko 8.000 metara arhivske građe u 549 fondova i zbirki, nastale u rasponu od druge polovine XVI veka do danas. Građa je pisana na latinskom, nemačkom, mađarskom, crkvenoslovenskom, slavenosrpskom i srpskom jeziku.

Arhiv Vojvodine je nadležan za zaštitu arhivske građe nastale radom pokrajinskih i drugih državnih organa, ustanova i preduzeća, prema kojima Pokrajina vrši prava i dužnosti osnivača, kao i društvenopolitičkih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju Vojvodine, privrednih subjekata, građansko-pravnih lica, istaknutih ličnosti i pojedinaca, kao i državnih organa i ustanova koje su ranije postojale na teritoriji Pokrajine, a čija građa je od pokrajinskog značaja. Arhiv Vojvodine obavlja matičnu funkciju za arhivsku delatnost na području Pokrajine.

Arhiv Vojvodine ima status ustanove kulture od nacionalnog značaja.

telefon: 021 48 918 00 e-mail: info@arhivvojvodine.org.rs website: http://www.arhivvojvodine.org.rs