Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Kragujevac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Šuštanje poljupca

Šuštanje poljupca

18.00h Otvaranje izložbe

"Šuštanje poljupca" sublimat je više likovnih segmenata. Okosnicu multimedijalne postavke predstavljaće slike velikog formata upotpunjene video radovima koji će korespondirati sa odgovarajućim slikama.

Kombinacija statičnih i pokretnih slika, tj. animacija, menja oblik i prostor slike čija poetika otvara novu priču o intenzitetu određenih trenutaka kroz težnju da se njihova slojevitost što jasnije opiše.

Autor: Vesna Knežević

Trajanje izložbe do 5. juna 2018.godine

Gradska galerija „Mostovi Balkana Kralja Petra I 29

Gradska galerija „Mostovi Balkana“ osnovana je 2005. godine u okviru Spomen-parka „Kragujevački oktobar“, zahvaljujući podršci USAID, američke nevladine organizacije ACDI/VOCA, kao i Uprave grada Kragujevca. Programska koncepcija Galerije orijentisana je prevashodno ka tome da predstavi savremenu likovnu umetnost i najaktuelnija dešavanja, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj umetničkoj sceni kao jedan značajan, raznovrstan i reprezenativan segment rada Muzeja 21.oktobar.

telefon: 034 338 451 e-mail: mostovibalkana@spomenpark.rs website: http://www.spomenpark.rs