Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Čačak

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Spomen soba Nadežde Petrović

Spomen soba Nadežde Petrović

Umetnička galerija ''Nadežda Petrović''

Spomen soba Nadežde Petrović

Stalna postavka koju čini 12 slika Nadežde Petrović iz različitih perioda njenog opusa i predmeti iz zaostavštine porodice Petrović.

Umetnička galerija ''Nadežda Petrović''

"Petar Lubarda 1907 – 1974 - 2017''

Izložba slika Petra Lubarde            

Publici predstavljamo dela Petra Lubarde koji zauzima istaknuto mesto u jugoslovenskoj umetnosti XX veka – predstavljeno je 26 slika iz svih faza rada velikog umetnika. Slike su iz SPOMEN-ZBIRKE PAVLA BELJANSKOG I KUĆE LEGATA.

22.00h - "Kroz život i umetnost Petra Lubarde" – predavanje Daniela Mikića, kustosa Galerije, o životu i delu slavnog slikara.

Galerija "Risim", Gospodar Jovanova 11

"Izlaz u slučaju opasnosti"

Izložba/umetnička akcija čačanskih umetnika Olgice Terzić i Vuka Đurića.

Mladi vremenom postaju bezlične mase - destruktivno ponašanje, opsednutost materijalnim vrednostima, rijaliti programi, kriminal, slike su stvarnosti koje formiraju pogrešnu percepciju. Kritičko promišljanje ne postoji.

Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Cara Dušana 6

Umetnička galerija  “Nadežda Petrović“, osnovana je 1961. godine – godinu dana posle organizovanja PRVOG Memorijala Nadežde Petrović, sa ciljem da prati savremenu (aktuelnu) likovnu umetnost i formira zbirke.
  Danas galerija raspolaže sa 4 zbirke:
1.   “Nadežda i savremenici“
2.    Jugoslovensko slikarstvo druge polovine 20 veka
3.   “Spomen zbirka Bogića Risimovića – Risima“
4.   “Zbirka savremene umetnosti“
  U ovim zbirkama smeštena su 394 eksponata (i veliki broj crteža Risima, Pjera Križanića, Bože Prodanovića ...).
  Umetnička galerija “Nadežda Petrović“ od 1961. godine do danas organizovala je preko 300 izložbi (grupnih, samostalnih, tematskim, problemskih, edukativnih, istorijskih, međunarodnih) na kojima je izlagalo 1632 umetnika. Organizovano je 25 Memorijala Nadežde Petrović – najstarije i jedne od najznačajnijih internacionalnih likovnih manifestacija u zemlji, koja neguje tradiciju prvih jugoslovenskih izložbi koje je inicirala, organizovala i na kojima je izlagala  Nadežda Petrović, a koja ima za cilj da prati, predstavlja i afirmiše savremenu likovnu praksu.
  Uporedo sa izlagačkom razvijala se i izdavačka aktivnost galerije. Pored štampanja kataloga za izložbe pokrenuta je stručna publikacija – NASLEĐA (stručna problematika, likovna kritika, istraživanja iz oblasti kulture i umetnosti), edicija POSEBNA IZDANJA (prevodi stručne literature) i edicija RAVNOTEŽA (literarno vredna dela sa temom likovne i vizuelne umetnosti i kulture).
  NOVA POSTAVKA se u odnosu na ranije izložbe Stalne postavke razlikuje po nešto drugačijem pristupu. Ako se pažljivije pogleda njen sadržaj  i dalje je zastupljeno dosta autora sa predhodnih izložbi, ali su ovog puta načinjene izmene koje uključuju radove nastale tokom devedesetih godina 20. i sa početka 21. veka.
  Koncepcijski nova postavka prezentuje najznačajnije autore, radove, pravce i stilove u okviru problemski koncepcijskih grupa.
Umetnička galerija “Nadežda Petrović“ je dobitnik nekoliko značajnih nagrada:
1999. Dobitnica nagrade grada Čačka za najbolju instituciju u gradu,
2001. Dobitnica Vukove nagrade,
2010.U izboru Art magazina iz Novog Sada Galerija je proglašena za najbolju galeriji u Srbiji.

telefon: 032/222-375 e-mail: galerynp@eunet.rs website: http://www.nadezdapetrovic.rs