Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Niš

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Samostalna izložba Ivon Tajn u Srbiji

Samostalna izložba Ivon Tajn u Srbiji

Galerija art 55 prikazuje od 17. maja do 6. juna 2018. godine prvu samostalnu izložbu Ivon Tajn u Srbiji. Veću pažnja javnosti umetnica je privukla sa svojom serijom fotografija "Trideset dva kilograma". Fotografije se bave morbidnom težnjom mladih devojaka i žena ka ekstremnoj vitkosti. Istovremeno, Ivon Tajn postavlja ulogu fotografije s jedne strane kao dokazni dokument, a na drugoj nam svesno daje iscenirene slike za diskusiju. Ukazujuci nam na internnet pokret ProAna u kojem je slika extremno mršavog tela podignuta do idealnog, Thein koristi kompoziciju i različite poze  i fotografije  dodatno doradjuje  na računaru. Od vitkih modela na ovaj način postale su  anorektične slike tela, bezlične i izvestačene i osciliraju na sceni izmedju žensvenosti i morbiditeta. Ženska figura na sterilno konstruisanim fotografijama Ivon Tajn postaje lutka.

U drugoj seriji fotografija, pod nazivom “Pro forma”, umetnica tematizuje u medijima široko predstavljene ideale lepote, pri čemu način isceniranja i preterana digitalna obrada fotografija razotkrivaju pravu suštinu tih ideala, proizvodeći podsmeh kod posmatrača.

U  video-radu “Omotač»  umetnica prikazuje kako jedna figura  sa sebe skida, jedan za drugim, nekoliko slojeva kože. Pol  osobe  se ne razaznaje, i u tom smislu  telo gubi svoje individualno fizičko prisustvo i čini se zamenljivim u smislu pola i ličnog identiteta. Ivonne Thein time jasno potencira kritiku klasične podele polova.

 

Galerija art55 Ćirila i Metodija 17a

Galerija "art55" nalazi se u Nišu na uglu ulica Ćirila i Metodija i Prvomajske. Izložbeni prostor je dobijen na korišcenje da bi se umetnicima iz regiona pružila prilika za izložbe i druge vidove komunikacija kako sa zainteresovanim za umetnost tako i sa drugim umetnicima.

Pored stalne prodajne postavke, galerija organizuje razne autorske i tematske izložbe. Pozvani umetnici mogu slobodno koristiti prostor za izložbe i isprobavanje drugih vidova prezentacija.

Galerija ima svoj programski savet.

U sklopu galerije je i radionica za uramljivanje slika.

telefon: 018 240307 e-mail: galerija@art55.rs website: http://www.art55.rs