Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Leskovac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Putovanje kroz vreme

Putovanje kroz vreme

Multimedijalnim prikazom "Putovanje kroz vreme" želimo  da dokumentima i fotografijama pokažemo nastanak, razvoj i rad Istorijskog arhiva kao i značaj koji ima kao ustanova kulture u Leskovcu i Jablaničkom okrugu.

Na predlog, Narodnog odbora gradske opštine u Leskovcu, Savet za prosvetu i kulturu NR Srbije 18. avgusta 1954. godine donosi rešenje br. 6305/I o osnivanju Istorijskog arhiva u Leskovcu. Pod nazivom Gradska državna arhiva, počinje sa radom 1.12.1954. godine.

Davne 1954. godine krenulo se  vrlo skromno u jednoj prostoriji sa prvim upravnikom Velimirom Nikolajevićem. Drugi radnik, Milan Đorđević primljen je februara 1955. godine. Iste godine završava šestomesečni kurs za arhivskog pomoćnika pri Državnom arhivu NR Srbije u Beogradu.

Prve obaveze i zadaci bili su da se štiti arhivska građa u gradu Leskovcu i srezovima: leskovačkom, jablaničkom i vlasotinačkom.

Krećući se kroz vreme prikazaćemo kako se arhiv razvijao, kako je rasla metraža arhivske građe u depoima, kako smo se podmlađivali i osavremenjivali, kako smo agresivnije krenuli sa prezentacijom arhivske građe koju vrlo brižljivo čuvamo.

Istorijski arhiv Leskovac Dr Rade Svilara 25

Istorijski аrhiv rаspolаže sа 2 800 knjigа, 457 fondovа i zbirki. Nаjstаriji dokumenti, crkveni spisi, dаtirаju iz 1879. godine.

telefon: 016/ 216-996 e-mail: website: