Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Čantavir

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Prikazivanje Biblije u vremenu i prostoru

Prikazivanje Biblije u vremenu i prostoru

Pomoću izloženih Biblija, i predmeta koji su povezani sa Biblijom, želi da čoveku današnjice približi i aktuelizira Božiju poruku koja je napisana u dalekoj prošlosti. Cilj muzeja je da probudi zanimanje za Reč Božiju i da pomogne zainteresovanima, da bolje razumeju Sveto Pismo, da se bolje snalalaze u svetu Biblije i da prihvate Bibliju kao Reč Božiju. Ovaj muzej želi da postane mesto gde će Biblija oživeti, gde će se prošlost približiti a budućnost postati jasnija. Izložba takođe želi da prikaže Bibliju I u prostoru i vremenu.

Među eksponatima mogu se naći retki primerci Svetog Pisma ili samo pojedini delovi, kao i reprinti, zatim fotografije i plakati koji predstavljaju retka i veoma cenjena izdanja.

Izloženi su kovani novci, nakit vrhovi strela, koplja itd. koji posetiocima pomažu da dočaraju svakodnevni život ljudi iz tog doba. Možemo se upoznati sa raznim jezicima sveta i njihovim pismima, pošto u zbirci ima Biblija na više od 80 raznih jezika, a takođe možemo pratiti i razvoj nacionalnih jezika kroz vekove.

Biblijski Muzej Maršala Tita 11

Biblijski muzej želi da postane most i da poveže čoveka današnjice sa Biblijskim vremenima. Pomoću izloženih Biblija, i predmeta koji su povezani sa Biblijom, želi da čoveku današnjice približi i aktuelizira Božiju poruku koja je napisana u dalekoj prošlosti. Cilj muzeja je da probudi zanimanje za Reč Božiju i da pomogne zainteresovanima, da bolje razumeju Sveto Pismo, da se bolje snalalaze u svetu Biblije i da prihvate Bibliju kao Reč Božiju,

Ovaj muzej želi da postane mesto gde će Biblija oživeti, gde će se prošlost približiti a budućnost postati jasnija. Izložba takođe želi da prikaže Bibliju i u prostoru i vremenu. Među eksponatima mogu se naći retki primerci Svetog Pisma ili samo pojedini delovi, kao i reprinti, zatim fotografije i plakati koji predstavljaju retka i veoma cenjena izdanja. Tu su još i upotrebni predmeti iz prvog veka naše ere, koji nas vode u malu istorijsku šetnju u prošlost.

Izloženi su kovani novci, nakit vrhovi strela, koplja itd. koji posetiocima pomažu da dočaraju svakodnevni život ljudi iz tog doba. Možemo se upoznati sa raznim jezicima sveta i njihovim pismima, pošto u zbirci ima Biblija na više od 80 raznih jezika, a takođe možemo pratiti i razvoj nacionalnih jezika kroz vekove.

telefon: +381 63 480065 e-mail: tibor.ngy@gmail.com website:

U okolini