Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Smed. Palanka

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Predavanje - tribina o pobedama i pobednicima u životu, istoriji i ljubavi

Predavanje - tribina o pobedama i pobednicima u životu, istoriji i ljubavi

Diskusija mladih, obrazovanih i kreativnih ljudi na datu temu. Skretanje pažnje na kulturu,tradiciju, istoriju i njihovu vezu sa današnjicom.

Narodna biblioteka „Milutin Srećković“ 10. Oktobra 16

Prva Čitaonica, koja je preteča današnje biblioteke u Smederevskoj Palanci je osnovana 1869. godine, sa prekidima je postojala do sedamdesetih godina XX veka, kada ulazi u sastav Centra za kulturu. 2002. Godine je SO Smed. Palanka donela odluku o osnivanju Ustanove Narodna biblioteka, a od 11 marta 2003. Godine Biblioteka posluje kao sammostalna Ustanova. Stručni rad biblioteke je organizovan kroz:

Dečije odeljenje, Pozajmno odeljenje za odrasle, Naučno odeljenje sa čitaonicom i zbirkom Periodike, Zavičajni fond, Fond publikacija na stranim jezicima.U okviru biblioteke postoji i izdavačka delatnost, kao i Internet čitaonica.

Iizdavačka delatnost je razvijena i obuhvatapre svega, pripremu za štampu i objavljivanje publikacija zavičajne, istoriografske i etnografske prirode.

Promotivne aktivnosti su česte. Biblioteka organizuje književne večeri, promocije svojih izdanja, blisko sarađuje sa društvom zavičajnih pisaca i radi na promociji čitanja kod dece i mladih.

Postoji jedan bibliotečki ogranak u selu Azanja, čiji knjižni fond broji 7250 naslova.

Fond monografskih publikacija broji oko 50.000 naslova, na godišnjem nivou učlanimo oko 1500 čitalaca.

telefon: 026/311-346 e-mail: bibpalanka@verat.net website: