Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Vršac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Pobeda različitosti

Pobeda različitosti predstavlja simbiozu znanja, umeća i veština kroz različite sadržaje oba područja rada.

Pobeda različitosti

Pobeda različitosti spaja različite generacije, kao i znanja, umeća i veštine sa ciljem uzajamnog edukovanja i proširenja svesti u očuvanju zdravlja i prirode i obrnuto prirode i zdravlja.

Hemijsko-medicinska škola Sterijina 113

Škola je osnovana 1977. godine. Obrazuje učenike u dva područja rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo i Zdravstvo i socijalna zaštita, kroz 7 obrazovnih profila. Školu pohađa 720 učenika u dve smene. U školi ima laboratorija i kabineta opremljenih za izvođenje laboratorijskih eksperimenata kao i za izvođenje stručnih vežbi u okviru stručnih predmeta.

Škola ima status Međunarodne eko-škole.

telefon: 013/830-292 e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs website: http://hms.edu.rs/cms