Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Subotica

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Pobeda i pobednici - U osvajanju belog platna

Izložba - Zabranjena istorija Srbije

Pobeda i pobednici - U osvajanju belog platna

10.00  Subotica - Gradska kuća, šetalište, Palić-bašta "Male gostione" i šetalište "Hotela Park"

Pripremna faza izložbe je kada slikari sa paletama i štafelajima izlaze iz ateljea na ulicu i započinju interaktivno sa građanima oslikavaju svoju sliku. Izbor slikara je izabrana lokacija na Trgu, ili ispred postojećih institucija kulture u Subotici elitnog objekta "Mala gostiona" na Paliću  gde animiraju građane da "Pobede"  sebe i svoj strah i da nauče da slikaju. Tehnika je ulje na platnu. Motivi su građevine Secesije-kraljevskog grada Marije Terezije-danas, u očima prolaznika Subotice i Palića, pejzaži i slikari koji su zapravo i animatori. Građani multikulturalnog grada u smislu angažovanja na slici, jesu autori, tako da su slike-rad građana Subotice, Palića i turista koji se nađu na "putu umetnosti". U popodnevnim satima se slike završavaju i simbolično grupišu na "Trgu slobode" - kao simbol pobede osvajanja "belog platna" kao teme "Noći muzeja" za 2018. godinu u Subotici, a istovremeno se grupišu platna i na Paliću.

17.00 Otvaranje izložbe pod nazivom "Zabranjena istorija Srbije"-na Trgu slobode u Subotici i istovremano otvaranje izložbe "Mala gostiona, najgostoljubivija u Srbiji-165 godina neprekidnog rada" na Paliću

Otvaranje dve zajedničke izložba svih radova. Cilj izložbe je da se okupi što više spontanih autora slika kako bi proširili svoja znanja o likovnoj tehnici slikanja ulja na platnu, ali i istoriji Srbije, kroz jezik umetnosti, a gledana očima građana svih nacija, uzrasta, dobi učesnika, na severu države!