Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Subotica

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Otvorena vrata obnovljene sinagoge

Sinagoga u Subotici je podignuta 1902. godine i jedna je najlepših primera secesiijske sakralne arhitekture. Nakon perioda kada se nalazila na listama najugroženijih spomenika evropske i svetske kulturne baštine, ove godine je  završena kompletna obnova i restauracija sinagoge.

Otvorena vrata obnovljene sinagoge

Nakon službe povodom praznika Šavuot, sinagoga će ostati otvorena za posete uz upaljena svetla, dekorativnu rasvetu i zvuke molitvi i jevrejskih pesama.

*Muškarci u sinagogu mogu ući pokrivene glave – ponesite šešir ili kapu!

Sinagoga Trg Jakaba i Komora

Udruženje TUUM sa Jevrejskom zajednicom iz Subotice organizujeposete u subotičkoj sinagogi, kulturnih dešavanja, i časove istorije i umetnusti srednjoškolcima.

Sinagoga u Subotici sagrađena je 1902. prema projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deže Jakaba, saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Smelih i modernih arhitektonskih rešenja, savršenog sklada konstrukcije i dekoracije, smatra se jednom od najlepših sinagoga u ovom delu Evrope.

Skladna monumentalna građevina sa kupolom nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama – kupola počiva na gvozdenoj konstrukciji koju nosi osam gvozdenih stubova. Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stepeništa na galeriju.

U umerenoj dekorativnosti, iako je osetan uticaj Lehnera, narodne umetnosti i Istoka, na ravnim površinama zidova floralni ili zoomorfni ornament samo prati portale, prozore, atiku, a u enterijeru se potcrtavaju konstruktivni elementi. Korišćena je opeka i bojena žolnai keramika.