Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Kosovska Mitrovica

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Izložba

Izložba

Izložba radova profesora i studenata Fakulteta umetnosti (likovni odsek).

Program profesora i studenata Fakulteta umetnosti (muzički i dramski odsek)

Pored centralne izložbe na kojoj će biti predstavljeni radovi profesora i studenata slikarskog, grafičkog, vajarskog i odseka grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti izvedih u različitim likovnim disciplinama, posetioci će imati priliku i da učestvuju u radu nekoliko radionica. Muzički deo programa je tematski osmišljen program-koncert, u zavisnosti od teme Noći muzeja. Cilj je da se publici prezentuju rezultati umetničkih projekata ostvarenih u proteklom periodu.

Dramski  deo  programa  čine  dve  monodrame –master  radovi  svršenih studenata  Ivone  Momirović  i  Strahinje  Bičanina  (klasa  red.prof.  Jovice Pavića, asistent Borjanka Ljumović), koje su premijerno izvedene juna 2017. godine.

DODATNI PROGRAM

Radionice na kojima se posetioci upoznaju sa različitim umetničkim disciplinama zastupljenim na Fakultetu umetnosti.

Galerija je smeštena u centru Kosovske Mitrovice u novosagrađenom  objektu, ispunjava  visoke standarde modernog izlagačkog prostora i nosilac je kulturnih dešavanja u ovom regionu.

Fakultet umetnosti Kralja Petra I

Fakultet umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu  je akreditovana visokoškolska umetničko – istraživačka i obrazovna ustanova sa osnovnom misijom realizacije visoko kvalitetnog obrazovnog procesa na polju umetnosti ( u oblasti likovnih, muzičkih  i  dramskih umetnosti), razvoja umetničkih znanja iz oblasti umetnosti, pripremanja i javnog prikazivanja umetničkih ostvarenja iz oblasti likovnih, muzičkih i dramskih umetnosti,  kao i osiguravanje jedne od vodećih pozicija u regionu za edukaciju kadrova u likovnoj i muzičkoj pedagogiji.

Fakultet umetnosti osnovan je 1973. godine kao Akademija likovnih umetnosti. Na osnovu Zakona SAP Kosova i Odluke Saveta Univerziteta u Prištini školske 1975/76. godine na Akademiji likovnih umetnosti osnovan je muzički odsek, kada je izvršena i promena naziva u Akademiju umetnosti, a od 1989/90. osnovan je i odsek za dramsku umetnost. Od 1986. godine ova ustanova nosi naziv Fakultet umetnosti. Fakultet umetnosti ima tri odseka-departmana: za likovnu, muzičku i dramsku umetnost. Na Fakultetu se uspešno organizuju osnovne akademske i master akademske studije u skladu sa akreditovanim studijskim programima.

Galerija Fakulteta umetnosti nalazi se u sklopu Fakulteta umetnosti. Umetnički savet Galerije na osnovu raspisanog konkursa utvrđuje termine za izlaganje na godišnjem nivou. Galerija je smeštena u centru Kosovske Mitrovice u novosagrađenom objektu, ispunjava visoke standarde modernog izlagačkog prostora i nosilac je kulturnih dešavanja u ovom regionu.

telefon: 028 497 924 e-mail: info@art.pr.ac.rs website: http://www.art.pr.ac.rs