Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Kragujevac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Izložba “pobedničkih “ plakata filmskih klasika

19.00 – 00.00 Izložba "pobedničkih" plakata filmskih klasika

 Izložba  “pobedničkih “ plakata filmskih klasika

Izložba predstavlja izbor filmskih plakata iz kolekcije Slobodana Milovanovića Kaleta, urednika filmskog programa nekadašnjeg kragujevačkog "Šumadijafilma". Filmovi poput "Prodavačice ljubičica", "Amarkorda", "Kuma"... ispunjavali su u prošlom veku kragujevačku gradsku dvoranu "Šumadija" (najveću bioskopsku dvoranu južno od Beograda) i bioskope "Pionir" i "Radnički dom" publikom, a njena srca osećajima. U današnjem vremenu sinepleksa i torenta, stari kragujevački bioskopi više ne rade, ali će se posetioci "Noći muzeja" preko filmskih plakata vratiti u vreme "pobedničkih" filmova, koji ostaju u istoriji.

Dom omladine Kragujevac Branka Radičevića 1

Ustanova Dom omladine „Kragujevac“ je jedna od najstarijih institucija kulture grada Kragujevca, sa tradicijom dugom preko pola veka. Pod prvobitnim nazivom „Omladinski dom“, osnovan je 1948. godine, od strane Gradskog komiteta (Opštinskog komiteta 1955. godine) sa sedištem u prostoru sporskog društva „Radnički“ u centru grada (na mestu današnjeg tržnog centra „Radnički“). U njegovom sastavu je od 1948. do 1951. godine radio KUD „Sreta Mladenović“, a jedna od glavnih funkcija mu je bila organizovanje gradskih manifestacija (Dan mladosti, Prvi maj..), kao i arhiviranje akcija tadašnjeg omladinskog aktivizma (omladinske radne akcije). Usmenim dogovorom tadašnjih lokalnih funkcionera, Dom omladine razmenjuje lokaciju sa sportskim društvom i prelazi 1961. godine u tzv. „Kuću Nikolajević“u ulici Branka Radičevića 1, gde se i danas nalazi. Po svom programskom sadržaju, Dom omladine je polivalentni kulturni centar koji je od svog osnivanja bio usmeren ka muzičko-scenskoj, likovno-primenjenoj i književnoj umetnosti, da bi se u novije vreme okrenuli i prema filmskim i multimedijalnim granama umetnosti. Misija Doma omladine je razvoj i popularizacija urbane kulture mladih (kao autora) i za mlade (kao publike) u regionu Šumadije.

Stalna postavka Doma omladine je izložba dokumentarne fotografije “Pola veka urbane popularne kulture grada Kragujevca”.

NVO “MillenniuM” godinama sarađuje sa Domom omladine u relaizaciji programa iz kulture, kao i vizuelnim programima u okviru Noći muzeja.

telefon: 034-30-24-28 e-mail: info@domomladine.com website: http://www.domomladine.com/