Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Leskovac

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Izložba i likovna radionica

Izložba i likovna radionica

Pokazaćemo da biti umetnik ili umetnica pored neprocenjivog dara umetnosti stvaranja znači i –umeti pobediti, pomeriti ili prosto rušiti granice, angažovati okolinu, otvoriti nove puteve slobode. Da nema male sreće, malog čoveka, malog poštenja, malog prijatelja i da se treba odrasti do deteta.

"Detinjo si je naubavo".

Likovna radionica "Kada sam bili veliki".

Otvaranje virtuelne izložbe fotografija "Čitanka".

Dramski kolaž "Svašta umem".

Koncert muzičkog hora Zvezdice "Poruke".

 

 

Narodna biblioteka Radoje Domanović Bulevar oslobođenja 61

Narodna biblioteka Radoje Domanović je institucija kulture na koju su Leskovčani već godinama ponosni.

Začeci bibliotekarstva u Leskovcu sežu u daleku 1869. godinu kada su leskovački intelektualci na čelu sa učiteljima osnovali prvu Gradsku čitaonicu, koja je svoj rad započela sa svega nekoliko knjiga verske sadržine. Luku Dožudća i Spiru Zdravkovića pamtimo kao prve rukovodioce. Dalja istorija bibliotekarstva u Leskovcu vezana je za pevačko društvo Branko. U to vreme, tačnije u od 1896. do 1898. godine, u Leskovcu je živeo i radio veliki srpski satiričar Radoje Domanović, koji je je pored toga što je bio nastavnik Niže gimanzije, bio i član društva Branko, ali i aktivno učestvovao u radu Biblioteke.

Danas biblioteka Radoje Domanović, zahvaljujući stručnosti i požrtvovanosti bibliotečkih radnika, našim sugrađanima pruža usluge koje su u skladu sa najsavremenijim svetskim trendovima u bibliotekarstvu. Knjižni fond je porastao na 250 000 knjiga. U okviru Biblioteke radi više odeljenja, službi i fondova.

Već tri godine smo članovi projekta Virtuelna biblioteka Srbije koji podrazumeva izgradnju sistema uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom.

Razvoj savremenog bibliotekarstava od nas zahteva izmedju ostalog i angažovanje na promovisanju knjige i pisane reči. U tu svrhu redovno organizujemo promocije knjiga, književne susrete i tribine.

Naši članovi imaju mogućnost korišćenja interneta. Biblioteka za sada ima samo jedan kompjuter namenjen korisnicima, kao i dva priključka u prostoriji čitaonice na koje čitaoci mogu da se priključe ličnim računarom. Mi u biblioteci smo kadrovski i stučno spremni da odgovorimo na sve izazove koje pred nas stavlja savremeno bibliotekarstvo i naši korisnici.

telefon: 016 23 38 90 e-mail: lebiblioteka@yahoo.com website: http://www.nbleskovac.org.rs