Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Novi Sad

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Invalidnost i Noć Muzeja 2018.

Organizovanje izložbe i umetničkih radionica za decu i odrasle

Invalidnost i Noć Muzeja 2018.

Slikanja na platnu, štrikanje prstima, za decu radionica bojenje magnetića u prostorijama Udruženja distrofičara. Ovo je jedinstvena prilika da se predstavi rad većeg broja invalidskih organizacija i promovišu sposobnosti osoba s invaliditetom. Takođe, ovo je jedan od retkih projekata u koji je uključen veliki broj organizacija osoba sa invaliditetom, jer umetnost ne poznaje granice i ne pravi razlike među ljudima. Ove godine bi po peti put pokrenuli inicijativu i izložili umjetničke radove čiji su stvaraoci osobe s invaliditetom a u okviru manifestacije Noći muzeja kao jedne od destinacija.

Udruženje distrofičara Zmaj Jovina 20

Osnovni zadatak i cilj Udruženja je da, sa socijalnih i humanih polazišta, kroz dobrovoljni i stručni rad, vrši zaštitu i podiže kvalitet života distrofičara i njihovih porodica, izgrađivanjem i unapređivanjem odnosa sa okolinom, koji će im obezbediti samostalan i nezavistan život osoba sa invaliditetom.
 Zadaci Udruženja su da:
 1.Okuplja u članstvo distrofičare organizujući ih na ostvarivanju osnovnog cilja Udruženja.
 2.Okuplja roditelje i druge članove porodice maloletnih distrofičara i druga lica kao pomažuće članove, koji su spremni da svoje angažovanje i rad stave u funkciju ostvarivanja osnovnog cilja Udruženja.
 3.Okuplja u članstvo pravna lica koja svojim uticajem i materijalnom pomoći doprinose ostvarivanju osnovnog cilja Udruženja.
 4.Organizuje vaspitno-obrazovne, kulturno-umetničke, sportske, zdravstveno-rekreativne, radne i druge aktivnosti za svoje članove, kako bi angažovanjem u njima prebrodili izolaciju nametnutu hendikepom, razvili svoje prirodne sposobnosti i izabrali oblasti koje ih interesuju za dalji život i rad...i dr.

telefon: 021 524 781 e-mail: udfvoj@eunet.rs website: http://www.distrofijanovisad.org.rs