Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Niš

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Genius Loci

Autorska izložba radova arhitekata Katarine Lončarević, Danijele Dimković i Jelene Ruvidić

Genius Loci

Autorke su docenti na Filozofsko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na Katedri za unutrašnju arhitekturu. Biće izloženi njihovi radovi iz oblasti projektovanja enterijera.

Društvo arhitekata Niša Generala Milojka Lešjanina 52

Društvo arhitekata Niša kao strukovno udruženje arhitekata ima dugogodišnju tradiciju. Osnovano je 1891. godine pod imenom Udruženje srpskih arhitekata i inžinjera varoši Niš. Posle Drugog svetskog rata 1961. udruženje obnavlja delatnost pod sadašnjim imenom – Društvo arhitekata Niša – DAN.

DAN ima svoj glasnik ”ARHITEKT”, koji svojim sadržajem prati mnoga dešavanja iz sveta, Srbije, ali najviše Niša.

Možda najvažniji segment aktivnosti DAN-a su Dani arhitekture Niša kojih je do sada održano 10 u okviru kojih se organizuju svake godine krajem oktobra značajne arhitektonske izložbe.

U okvir Dana arhitekture Niša na svake 3 godine održavaju se Trijenala arhitekture Niša i do sad ih je bilo 4.

DAN ima za cilj popularizaciju arhitekture kao kulture življenja i afirmaciju Niša, kao regionalnog centra arhitekture Srbije i Balkana
DAN je u tu svrhu 2006. otvorio izložbenu galeriju popularno nazvanu Galerija DAN, u kojoj se održavaju manifestacije vezane za arhitekturu. U Galeriji DAN se 1–2 puta mesečno se održavaju se manifestacije iz oblasti arhitekture sa pratećim programom koje traju od 5-10 dana. Do sad je održano preko 70 raznih manifestacija

telefon: 018/ 52 06 08 e-mail: drustvoarhitekata@yahoo.com website: http://www.dan.org.rs