Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Jagodina

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Čuvar srpskog nasleđa i veliki pobednik na kulturnom frontu - Vuk Stefanović Karadžić

Čuvar srpskog nasleđa i veliki pobednik na kulturnom frontu - Vuk Stefanović Karadžić

Voštane figure Srbije je izložba koja predstavlja najvažnije ličnosti naše istorije, nauke, kulture i sporta. Pored izloženih figura predstavljeni su takođe originalni kostimi, oružje, kopije retkih knjiga, makete manastira i vojne zastave.

Čuvar srpskog nasleđa i veliki pobednik na kulturnom frontu - Vuk Stefanović Karadžić

Ova tema baziraće se na predavanju o životu, radu i ogromnim zaslugama čoveka koji je trnovitim putem došao do velike pobede, očuvajući sve ono iskonsko i prirodno što jedan narod poseduje. Obuhvatićemo sve faze ka njegovoj velikoj pobedi 1847.godine: od njegovog prikupljanja narodnog blaga, kada je na raznim putovanjima beležio reči, izreke, zagonetke i junačke narodne pesme pevane na guslama, do pisanja Rječnika, Gramatike, Pravopisa do konačnog utemeljenja ćirilice i Vukovog reformisanog jezika, koji je uzet za standardni književni jezik. Ukazaćemo i na veliko prijateljstvo sa Kopitarom, Geteom, Grimom i sa mnogim evropskim spisateljima, koji su mu otvarali vrata ka uspehu, ali nesumnjivo najveće zasluge pripadaju Vuku, koji je čitav život podredio nameri da završi svoju misiju i svojom pobedom omogući potomcima obrazovanje i kulturno uzdizanje nad paganskim mrakom.

Koncert Muzičke škole iz Jagodine

Muzej Voštanih figura Stevana Ivanovića 2

U dijalogu sa istorijom: postavka je osmišljena da u likovima srpskog naroda, počev od Filipa Višnjića preko Svetog Save (koji je i patron muzeja), do Vuka Karadžića, od Desanke Maksimović do Tesle i Tita...

Centralni deo postavke pored originalnih kostima i oružja, replika retkih knjiga, maketa manastira i ratnih zastava, je svakako i kočija kralja Milana iz 1870. godine (inače vlasništvo manastira Jošanice - šumadijske eparhije).

Turistička organizacija grada - Jagodina

telefon: 035/282-199 e-mail: togjagodina@gmail.com website: http://www.muzejvostanihfigura.autentik.net

U okolini