Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Bela Crkva

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Crteži Vase Dolovačkog

Crteži Vase Dolovačkog

U prostoru čitaonice Narodne biblioteke za posetioce će u okviru Noći muzeja biti izloženi crteži eminentnog slikara Vasilija Dolovačkog.

Narodna biblioteka 1. oktobra 57

Godine 1865. novosadska Danica objavila je vest o otvaranju Srbske čitaonice u Beloj Crkvi. Čitaonica je počela sa radom 22. novembra, a nalazila se u hotelu Mičin. Dvadeset i pet godina kasnije, zahvaljujući trojici intelektualaca: Mihajlu Ristiću, Đoki Popoviću i Aćimu Vasiću, 14. septembra 1890. godine održana je Osnivačka skupština Srpskog čitaoničkog društva koje će kasnije prerasti u Srpsku čitaonicu. Sve ovo zbilo se u gostionici Zlatni golub, u prisustvu 73 člana. Za predsednika je izabran Mihajlo Ristić, a za perovođu Đoka Popović. Čitaonička pravila odobrena su 15. oktobra 1890. godine u Budimpešti. Godine, 1933. i 1939. Čitaonicu je pomoglo Gradsko poglavarstvo sa nabavkom velikog broja knjiga, a sama čitaonica je pomogla u osnivanju srpskih narodnih knjižnica i čitaonica u Kruščici, Kusiću, Crvenoj Crkvi, Parti, Izbištu i Banatskom Karlovcu. Oktobra meseca 1944. god. Gradska čitaonica ponovo nastavlja svoj rad. Privremeno je bila smeštena u privatnoj kući, na uglu Glavne i Proleterske ulice, a kasnije do Hemboldove apoteke, gde se i sada nalazi, pod novim imenom Narodna knjižnica i čitaonica, a danas Narodna biblioteka u čijem sastavu se nalazi i muzejska jedinica.