Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Coco Restart - Accademia del Lusso

Coco Restart - Accademia del Lusso

Kako bi danas razmišljala čuvena Koko Šanel? Da li bi pratila aktuelne modne trendove ili bi pak hrabro uspostavljala nove? Ova pitanja podstakla su studente sve tri godine Akademije del Luso na izložbu kolaža, odevnih predmeta i multimedijalnih radova inspirisanih jedinstvenom francuskom modnom pojavom.

 

Od 19.00 do 22.00 Smesti se u prvi red i posmatraj pravu malu modnu fotografsku sesiju inspirisanu Koko Šanel, u kojoj ćeš moći da učestvuješ!

UK Parobrod Kapetan Mišina 6a

Ustanova kulture ’Parobrod’ osnovana je 24. marta, 2010. godine. Samo u prvih 6 meseci rada kroz ovu mladu kulturnu instituciju prošlo je četiri i po hiljade ljudi, kulturne publike i direktnih korisnika edukativnih programa. Institucija svoju strategiju fokusira na uspostavljanje  novih umetničkih scena, promovisanje i osnaživanje postojećih. Podržavanjem kritičke misli, slobode izražavanja i alternativne edukacije kao i inovativnih i stručnih intervencija koje u sebi sadrže sav neophodni potencijal za oblikovanje zdravije ne-elitističke kulturne sredine – u kojoj urbane vrednosti ukazuju na važnosti slobodne kulture kao modela za neprestano promišljanje aktuelnih civilizacijskih stavova društva, od globalnog ka mikro kulturnom nivou, nova institucija namerava da podstakne stvaranje novog kulturnog horizonta.

telefon: 011 / 2639 - 639 e-mail: info@ukparobrod.rs website: http://www.ukparobrod.rs/