Noć muzeja,
19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Kovačica

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Camera obscura

Camera obscura

1. Izložba fotografija i radionica Camera obscura. Planirana je izložba oko 60 fotografija na temu smeha i njegovog viđenja kroz cameru obscuru. Autori su mladi koji se amaterski bave fotografijom. Radionica: prisutni će uz kratko objašnjenje funkcionisanja i istorijat camere obscure biti u mogućnosti da se putem instalirane camere obscure uvere u njenu funkciju. Izložbena sala Doma kulture Mihal Babinka u Padini, Trg oslobođenja 1, Padina. Trajanje: od 18:00 do 01:00 časova.

2. Izložba i performans Mesečina,  tematski su vezani  za život i delo Vilijama Šekspira. Izložba će sadržati  materijal i publikacije na srpskom i slovačkom jeziku na temu života i dela Vilijama Šekspira. Performans je inspirisan Šekspirovom komedijom  San letnje noći. Šta sve oživi u biblioteci noću na mesečini prikazaće uz pomoć posetilaca saradnici biblioteke.  Prostor: prostorija biblioteke u Domu kulture Mihal Babinka Padina, Trg oslobođenja 1, Padina. Trajanje: od 20:00 do 01:00 časova.

3. Izložba slika slikara naive iz Padine sa različitim temama. Prostor: Galerija Doma kluture Mihal Babinka Padina, Trg oslobođenja 1, Padina. Trajanje od 18:00 do 01:00 časova.

4. Izložba: stalna postavka unutrašnjosti tradicionalne kuće u Padini s kraja 19. i početak 20.veka, sa dodatnim programom: radionica Stari kolači. Prostor: Etno dom, Trg oslobođenja 18, Padina. Trajanje od 18:00 do 01:00 časova.

5.  Izložba: Tradicionalno posuđe u slovačkoj kuhinji, kraj 19. i početak 20. veka. Izložba sadrži oko 50 eksponata koji će biti smešteni u kuhinju muzeja sa starinskim zidanim štednjakom, zidnim ormanima, policama. Biće prikazani i predmeti koji su korišćeni kao pomoć u kuhinji. Prostor: Slovački etno muzej Petraš, vlasnika Pavla Petraša iz Padine, Lenjinova 11, Padina. Trajanje od 18:00 do 01:00 časova.

Opštinska biblioteka Kovačica ogranak Padina Trg oslobođenja 1

Opštinska biblioteka Kovačica ogranak u Padini ima svoje prostorije u zgradi Doma kulture i uzima učešće  kao suorganizator sa Domom kulture ili sam organizuje mnogobrojne programe: od književnih susreta, tribina, izložbi do različitih radionica.  Istorijat biblioteke počinje 1880 godine, kada je osnovano prvo čitalište u Padini. Od tada sve do 1998.g. biblioteka radi u okviru različitih ustanova, udruženja ili organizacija, sa kraćim prekidima u radu. Od 1998g. biblioteka ulazi u sastav Opštinske biblioteke Kovačica kao njen ogranak. Fond biblioteke se sastoji od bibliotečke građe na srpskom i slovačlom jeziku.

Dom kulture Mihal Babinka ima početke svog rada u okviru Mesnog odbora Matice slovačke u Jugoslaviji, 1933. g. Kao posebna ustanova osnovan je 1960.g. Nova zgrada Doma kulture otvorena je 1982.g. Ime Mihal Babinka dobio je u znak sećanja na padinskog pesnika, književnog, dramskog kritičara, prevodioca i novinara Mihala Babinku. Pri Domu postoje i aktivne su sekcije:folklorna ( ansambli odraslih, mladih i dečji), pevačkih grupa, orkestar, dramska sekcija. Najdužu tradiciju ima dramska sekcija. Prva pozorišna predstava u Padini izvedena je 1919.g. U avgustu 2011.g. iz ove sekcije osniva se udruženje pod nazivom Padinsko amatersko pozorište – Nova scena.

  U Galeriji Doma kulture osim stalne postavke slika, slikara naive, organizuju se izložbe fotografija, književne tribine, prezentacije knjiga, književni susreti . U Galeriji se održavaju izložbe i drugih udruženja iz mesta, kao i izložbe iz zavičajne zbirke biblioteke kao i gostujuće izložbe.

telefon: 013/667-235 e-mail: biblioteka.padina@gmail.com website: http://www.biblioteka-kovacica.org.rs

U okolini