Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Novi Sad

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Ruska emigracija u Vojvodini

Izložba „Ruska emigracija u Vojvodini“ obuhvata više aspekata života ruske emigracije u Vojvodini između dva Svetska rata: istorijat doseljavanja Rusa u Kraljevinu Jugoslaviju 20-ih godina prošlog veka, njihovo organizovanje i život na našim prostorima, kao i  doprinos ruske emigracije kulturi, nauci i umetnosti na prostoru Vojvodine. Na izložbi će, pored predmeta iz muzejskih zbirki,  biti  izloženi i lični predmeti ruskih emigranata koje su do danas sačuvali njihovi potomci. Po prvi put na jednoj izložbi, naći će se predmeti iz muzeja i  privatnih kolekcija u Vojvodini (umetničke slike, samovari, ikone, oružje, ordenje, srebrnina...).

Stalna postavka: Vojvodina od paleolita do početka 20. veka

Ruska emigracija u Vojvodini
Muzej Vojvodine Dunavska 35

Muzej Vojvodine je centralna i matična muzejska ustanova u Vojvodini. Kao organizaciono razgranata ustanova, sa bogatim muzejskim fondom, koji broji oko 400.000 predmeta, i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija, predstavlja jednu od najstarijih i najvećih muzejskih ustanova u zemlji. U uspostavljanju razgranate muzejske mreže stvoreni su depandansi – Etno-kuća “Brvnara” u Bačkom Jarku i Poljoprivredni muzej u Kulpinu. Muzej Vojvodine pred javnost izlazi sa kompleksnom stalnom postavkom koja prezentuje razvitak ljudskog društva na današnjem tlu Vojvodine. Na prostoru od 3.000 m2 predstavljeno je 6.000 reprezentativnih eksponata iz arheologije (od paleolita do antike), opšte istorije i istorije umetnosti (od XV do druge polovine XX veka) i etnologije. Stalna postavka pruža sintetičku sliku milenijumske prošlosti ovog kraja.

telefon: 021 525 059 e-mail: pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs website: http://www.muzejvojvodine.org.rs

U okolini