Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Novi Sad

Noć muzeja, 18. maj 2019. od 16:00 do 24:00

Praznici i kultura sećanja

Da li znate da je na Dan Republike 1949. godine otvorena Radio stanica u Novom Sadu? Znate li i da je za jednu prvomajsku povorku bilo angažovano 1.200 vojnika, 1.600 omladinaca, oko 100 konjanika i nošeno 120 transparenata? Kako je Josip Broz Tito proveo novogodišnju noć u Novom Sadu? Zašto je štafeta postala zaštitni znak rođendana jednog čoveka i zašto ga je samo na kratko nadživela?

Kroz izložena dokumenta, plakate i fotografije, izuzetno zanimljiva izložbena postavka Praznici i kultura sećanja vodi nas u posleratno društvo socijalističke Jugoslavije trudeći se da na nov način osvetli fenomen praznika, ali i skrivene fragmente iz političke, društvene i kulturne istorije države.

Praznici i kultura sećanja
Arhiv Vojvodine Dunavska 35

Arhiv Vojvodine je osnovan 1926. godine pod imenom Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke, Srema i Baranje. Za vreme Drugog svetskog rata veliki deo sakupljene arhivske građe Nemci su odneli u Beč i Čehoslovačku, a posle rata u zemlju je vraćen samo neznatan deo.

Nakon rata Arhiva je nastavila sa radom i posle nekoliko promena naziva, od 1970. nosi današnje ime. Arhiv se tokom svog postojanja selio nekoliko puta, a u sadašnjem prostoru – namenski adaptiranoj zgradi od oko 4.000 m2, nalazi se od 1988. godine. Danas se u Arhivu čuva preko 8.000 metara arhivske građe u 549 fondova i zbirki, nastale u rasponu od druge polovine XVI veka do danas. Građa je pisana na latinskom, nemačkom, mađarskom, crkvenoslovenskom, slavenosrpskom i srpskom jeziku.

Arhiv Vojvodine je nadležan za zaštitu arhivske građe nastale radom pokrajinskih i drugih državnih organa, ustanova i preduzeća, prema kojima Pokrajina vrši prava i dužnosti osnivača, kao i društvenopolitičkih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju Vojvodine, privrednih subjekata, građansko-pravnih lica, istaknutih ličnosti i pojedinaca, kao i državnih organa i ustanova koje su ranije postojale na teritoriji Pokrajine, a čija građa je od pokrajinskog značaja. Arhiv Vojvodine obavlja matičnu funkciju za arhivsku delatnost na području Pokrajine.

Arhiv Vojvodine ima status ustanove kulture od nacionalnog značaja.

telefon: 021 48 918 00 e-mail: info@arhivvojvodine.org.rs website: http://www.arhivvojvodine.org.rs

U okolini